Předmětem veřejné zakázky je novostavba Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o občanskou vícepodlažní stavbu o půdorysu 52x40 m (včetně převislé části střechy). Budovu tvoří 3 sály situované příčně ve 3 traktech vedle sebe: 16 m velký sál, 12 m vnitřní atrium a 12 malý sál. Na tyto trakty navazují nutné doplňkové provozy v podélném směru - foyer se zázemím pro návštěvníky ve vstupním traktu a zázemí sálu, účinkujících a zaměstnanců zadním převýšeném traktu.

Kompozice hmoty budovy a fasád se odvíjí od funkčních a provozních celků. Poměrně nízká dvoupodlažní hmota je v přední části zvýrazněna vykonzolovanou střechou a 4 sloupy. Zadní trakt s provazištěm a zázemím sálů je převýšen o 2 patra. Vstupní podélný trakt je celý prosklený – dům se otevírá okolí a veřejnosti. Střední trakt se sály a zadní trakt zázemí jsou kompaktní, plné, obložené dřevěnou fasádou.

Pro pokračování popisu viz II.2.4)

Extended TitleKulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm
Extended Description

Nosná konstrukce konferenčních sálů založena na principu dřevěné rámové stavby (sloupy/vazníky) a panelového systému (prefabrikované stěnové panely). Stěnové prvky stavby jsou tvořeny masivními dřevěnými panely (CLT), včetně stropních konstrukcí, přičemž pro překlenutí polí o větším rozponu jak 9,5 m bylo využito vazníků z lepeného lamelového dřeva. Prostorovou tuhost a stabilitu rámů zajišťují ocelové táhla a ztužující stěny v podélném i příčném směru.

Publication Date2020-01-24
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value203626000.00
OrganisationMěsto Rožnov pod Radhoštěm
Attention OfIng. Dita Vávrová
AddressMasarykovo náměstí 128
TownRožnov pod Radhoštěm
Postal Code756 61
Phone+420 703433274
Class Code45215222
Class DescriptionCivic centre construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 23, 2020
Účelem této veřejné zakázky je vybrat dodavatele k uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky potravin pro zvláštní lékařské...
View more
Deadline: Mar 20, 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektromagnetického měřiče vodivosti půdy pro bezkontaktní měření na více profilech najednou. Přístroj bude využit při výuce fyzickogegrafických a geologických praktických předmětů zaměřených na mapování a...
View more
Deadline: Mar 19, 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolní centrifugy pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
View more