Předmětem veřejné zakázky je novostavba Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o občanskou vícepodlažní stavbu o půdorysu 52x40 m (včetně převislé části střechy). Budovu tvoří tři sály situované příčně ve třech traktech vedle sebe: 16m velký sál, 12m vnitřní atrium a 12 malý sál. Na tyto trakty navazují nutné doplňkové provozy v podélném směru - foyer se zázemím pro návštěvníky ve vstupním traktu a zázemí sálu, účinkujících a zaměstnanců zadním převýšeném traktu. Pro podrobnosti viz zadávací dokumentaci.

Extended TitleKulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky je novostavba Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o občanskou vícepodlažní stavbu o půdorysu 52x40 m (včetně převislé části střechy). Budovu tvoří tři sály situované příčně ve třech traktech vedle sebe: 16m velký sál, 12m vnitřní atrium a 12 malý sál. Na tyto trakty navazují nutné doplňkové provozy v podélném směru - foyer se zázemím pro návštěvníky ve vstupním traktu a zázemí sálu, účinkujících a zaměstnanců zadním převýšeném traktu. Pro podrobnosti viz zadávací dokumentaci.

Deadline Date2020-04-20
Publication Date2020-03-23
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value167880000.00
OrganisationMěsto Rožnov pod Radhoštěm
Attention OfMgr. Petr Jelínek
AddressMasarykovo náměstí 128
TownRožnov pod Radhoštěm
Postal Code75661
Phone+420 777568861
Class Code45215222
Class DescriptionCivic centre construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-24

Civic centre construction work

Předmětem veřejné zakázky je novostavba Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o občanskou vícepodlažní stavbu o půdorysu 52x40 m (včetně převislé části střechy). Budovu tvoří 3 sály situované příčně ve 3 traktech vedle sebe: 16 m velký sál, 12 m vnitřní atrium a 12 malý sál. Na tyto trakty navazují nutné doplňkové provozy v podélném směru - foyer se zázemím pro návštěvníky ve vstupním traktu a zázemí sálu, účinkujících a zaměstnanců zadním převýšeném traktu.

Kompozice hmoty budovy a fasád se odvíjí od funkčních a provozních celků. Poměrně nízká dvoupodlažní hmota je v přední části zvýrazněna vykonzolovanou střechou a 4 sloupy. Zadní trakt s provazištěm a zázemím sálů je převýšen o 2 patra. Vstupní podélný trakt je celý prosklený – dům se otevírá okolí a veřejnosti. Střední trakt se sály a zadní trakt zázemí jsou kompaktní, plné, obložené dřevěnou fasádou.

Pro pokračování popisu viz II.2.4)

Extended TitleKulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm
Extended Description

Nosná konstrukce konferenčních sálů založena na principu dřevěné rámové stavby (sloupy/vazníky) a panelového systému (prefabrikované stěnové panely). Stěnové prvky stavby jsou tvořeny masivními dřevěnými panely (CLT), včetně stropních konstrukcí, přičemž pro překlenutí polí o větším rozponu jak 9,5 m bylo využito vazníků z lepeného lamelového dřeva. Prostorovou tuhost a stabilitu rámů zajišťují ocelové táhla a ztužující stěny v podélném i příčném směru.

Publication Date2020-01-24
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value203626000.00
OrganisationMěsto Rožnov pod Radhoštěm
Attention OfIng. Dita Vávrová
AddressMasarykovo náměstí 128
TownRožnov pod Radhoštěm
Postal Code756 61
Phone+420 703433274
Class Code45215222
Class DescriptionCivic centre construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 8, 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektu Hotelu Thermal v Karlových Varech, které spočívají ve výměně vnějších výplní otvorů včetně zateplení...
View more
Deadline: Nov 12, 2020
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu centrálního urgentního příjmu (dále jen „CUP") v areálu Pardubické nemocnice. Prostor pro výstavbu pavilonu CUP vznikne vybouráním objektů č. 15, 16 a 99...
View more
Deadline: Oct 15, 2020
Oprava chybějícího úseku č. VII na silnici II/331
View more