Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea mobilității urbane în municipiul Constanța, prin resistematizarea infrastructurii de transport pe bulevardul 1 Decembrie 1918 și bulevardul Alexandru Lăpușneanu. În vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu mediul se vor introduce benzi dedicate transportului public și cu bicicleta, se vor reabilita trotuarele și partea carosabilă. Scopul acestor intervenții este, în principal, reducerea emisiilor GES și promovarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții în infrastructura de transport public urban și în infrastructura specifică deplasărilor cu bicicleta și pietonale, în vederea asigurării circulației libere și în condiții de siguranță a persoanelor. Toate acestea vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vietii cetățenilor și vizitatorilor din municipiul Constanța.

In data de 17.2.2020 s-a semnat contractul de finantare nr. 5091/17.2.2020 Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 4, Prioritatea de investiții 4e.

Extended Title„Achiziția și contractarea execuției lucrărilor de construcții în cadrul proiectului «Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între gara CFR și stațiunea Mamaia» – cod SMIS 129224”
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-05-04
New text:
2020-05-25
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-05-04
New text:
2020-05-25
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2020-09-04
New text:
2020-09-25
Deadline Date2020-05-25
Publication Date2020-04-20
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMunicipiul Constanța
Attention OfMonica Laura Son
AddressBulevardul Tomis nr. 51
TownConstanța
Postal Code900725
Phone+40 241488157
Fax+40 241488195
Class Code45310000
Class DescriptionElectrical installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-27

Roadworks

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea mobilității urbane în municipiul Constanța, prin resistematizarea infrastructurii de transport pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 și Bulevardul Alexandru Lăpușneanu. În vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu mediul se vor introduce benzi dedicate transportului public și cu bicicleta, se vor reabilita trotuarele și partea carosabilă. Scopul acestor intervenții este, în principal, reducerea emisiilor GES și promovarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții în infrastructura de transport public urban și în infrastructura specifică deplasărilor cu bicicleta și pietonale, în vederea asigurării circulației libere și în condiții de siguranță a persoanelor. Toate acestea vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vietii cetățenilor și vizitatorilor din municipiul Constanța.

Clauza suspensivă.

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea finanțării lucrărilor din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional (POR) gestionat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației în calitate de autoritate de management, semnarea contractului ce face obiectul procedurii de atribuire fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare aferent obiectivului de investiții ce face obiectul procedurii de atribuire nu este încheiat/semnat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și de autoritatea contractantă, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016 și va anula procedura de atribuire, încheierea contractului de achiziție publică fiind imposibilă în lipsa unui contract de finanțare valabil care să certifice obținerea finanțării lucrărilor din fondurile europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional (POR) gestionat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de autoritate de management.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condiției suspensive de mai sus, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Extended Title„Achiziția și contractarea execuției lucrărilor de construcții în cadrul proiectului «Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia» – cod SMIS 129224”
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-04-07
New text:
2020-05-04
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-04-07
New text:
2020-05-04
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2020-08-07
New text:
2020-09-04
Deadline Date2020-05-04
Publication Date2020-03-27
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMunicipiul Constanța
Attention OfMonica Laura Son
AddressBulevardul Tomis nr. 51
TownConstanța
Postal Code900725
Phone+40 241488157
Fax+40 241488195
Class Code45310000
Class DescriptionElectrical installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-13

Roadworks

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea mobilității urbane în Municipiul Constanța, prin resistematizarea infrastructurii de transport pe bulevardul 1 Decembrie 1918 și bulevardul Alexandru Lăpușneanu. În vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu mediul se vor introduce benzi dedicate transportului public și cu bicicleta, se vor reabilita trotuarele și partea carosabilă. Scopul acestor intervenții este, în principal, reducerea emisiilor GES și promovarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții în infrastructura de transport public urban și în infrastructura specifică deplasărilor cu bicicleta și pietonale, în vederea asigurării circulației libere și în condiții de siguranță a persoanelor. Toate acestea vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vietii cetățenilor și vizitatorilor din municipiul Constanța.

In data de 17.2.2020 s-a semnat contractul de finantare nr. 5091/17.2.2020 Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 4, Prioritatea de investiții 4e.

Extended Title„Achiziția și contractarea execuției lucrărilor de construcții în cadrul proiectului «Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia» – cod SMIS 129224”
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-03-23
New text:
2020-04-07
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-03-23
New text:
2020-04-07
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2020-07-23
New text:
2020-08-07
Deadline Date2020-04-07
Publication Date2020-03-13
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMunicipiul Constanța
Attention OfMonica Laura Son
AddressBulevardul Tomis nr. 51
TownConstanța
Postal Code900725
Phone+40 241488157
Fax+40 241488195
Class Code45310000
Class DescriptionElectrical installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-21

Roadworks

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea mobilității urbane în municipiul Constanța, prin resistematizarea infrastructurii de transport pe bulevardul 1 Decembrie 1918 și bulevardul Alexandru Lăpușneanu. În vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu mediul se vor introduce benzi dedicate transportului public și cu bicicleta, se vor reabilita trotuarele și partea carosabilă. Scopul acestor intervenții este, în principal, reducerea emisiilor GES și promovarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții în infrastructura de transport public urban și în infrastructura specifică deplasărilor cu bicicleta și pietonale, în vederea asigurării circulației libere și în condiții de siguranță a persoanelor. Toate acestea vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vietii cetățenilor și vizitatorilor din municipiul Constanța.

In data de 17.2.2020 s-a semnat contractul de finantare nr. 5091/17.2.2020 Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 4, Prioritatea de investiții 4e.

Extended Title„Achiziția și contractarea execuției lucrărilor de construcții în cadrul Proiectului Îmbunătățirea Mobilității în municipiul Constanța, între Gara C.F.R. și Stațiunea Mamaia – cod SMIS 129224”
Changes
Section:
II.1.4)
Previous text:

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea mobilității urbane în municipiul Constanța, prin resistematizarea infrastructurii de transport pe bulevardul 1 Decembrie 1918 și bulevardul Alexandru Lăpușneanu. În vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu mediul se vor introduce benzi dedicate transportului public și cu bicicleta, se vor reabilita trotuarele și partea carosabilă. Scopul acestor intervenții este, în principal, reducerea emisiilor GES și promovarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții în infrastructura de transport public urban și în infrastructura specifică deplasărilor cu bicicleta și pietonale, în vederea asigurării circulației libere și în condiții de siguranță a persoanelor. Toate acestea vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vietii cetățenilor și vizitatorilor din municipiul Constanța.

Clauza suspensivă: procedura de atribuire a contractului […] detalii pe www.e-licitatie.ro

New text:

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea mobilității urbane în Municipiul Constanța, prin resistematizarea infrastructurii de transport pe bulevardul 1 Decembrie 1918 și bulevardul Alexandru Lăpușneanu. În vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu mediul se vor introduce benzi dedicate transportului public și cu bicicleta, se vor reabilita trotuarele și partea carosabilă. Scopul acestor intervenții este, în principal, reducerea emisiilor GES și promovarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții în infrastructura de transport public urban și în infrastructura specifică deplasărilor cu bicicleta și pietonale, în vederea asigurării circulației libere și în condiții de siguranță a persoanelor. Toate acestea vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vietii cetățenilor și vizitatorilor din municipiul Constanța.

In data de 17.2.2020 s-a semnat contractul de finantare nr. 5091/17.2.2020 Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 4, Prioritatea de investiții 4e.

Deadline Date2020-03-23
Publication Date2020-02-21
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMunicipiul Constanța
Attention OfMonica Laura Son
AddressBulevardul Tomis nr. 51
TownConstanța
Postal Code900725
Phone+40 241488157
Fax+40 241488195
Class Code45310000
Class DescriptionElectrical installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-14

Roadworks

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea mobilității urbane în municipiul Constanța, prin resistematizarea infrastructurii de transport pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 și Bulevardul Alexandru Lăpușneanu. În vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu mediul se vor introduce benzi dedicate transportului public și cu bicicleta, se vor reabilita trotuarele și partea carosabilă. Scopul acestor intervenții este, în principal, reducerea emisiilor GES și promovarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții în infrastructura de transport public urban și în infrastructura specifică deplasărilor cu bicicleta și pietonale, în vederea asigurării circulației libere și în condiții de siguranță a persoanelor. Toate acestea vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vietii cetățenilor și vizitatorilor din municipiul Constanța.

Clauza suspensivă: procedura de atribuire a contractului […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Extended Title„Achiziția și contractarea execuției lucrărilor de construcții în cadrul Proiectului Îmbunătățirea Mobilității în Municipiul Constanța, între Gara C.F.R. și Stațiunea Mamaia – cod SMIS 129224”
Extended Description

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea mobilității urbane în municipiul Constanța, prin resistematizarea infrastructurii de transport pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 și Bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Lucrările ce fac obiectul contractului sunt cele prevăzute în proiectul tehnic pus la dispoziția operatorilor economici în cadrul documentației de atribuire: lucrări de drumuri, lucrări de arhitectură peisagistică spații verzi, instalare de mobilier stradal, lucrări de instalații electrice, marcaje rutiere.

Notă: termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

În conformitate cu prevederile art. 160 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată „autoritatea contractantă stabilește prin anunțul de participare unul sau 2 termene limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări.” Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în ziua a 11-a față de termenul limită de depunere a ofertelor.

Deadline Date2020-03-23
Publication Date2020-02-14
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value71379064.37
OrganisationMunicipiul Constanța
Attention OfMonica Laura Son
AddressBulevardul Tomis nr. 51
TownConstanța
Postal Code900725
Phone+40 241488157
Fax+40 241488195
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 29, 2020
Execuția de lucrari, cum ar fi: lucrari de constructii si instalatii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru imobilul Sala de Sport si Birouri, lucrari de constuctii si...
View more
Deadline: Jun 30, 2020
Conform caietului de sarcini.Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea „Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate...
View more
Deadline: May 28, 2020
Servicii de proiectare si executie la obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca” – grup 10 (doua loturi), conform descrierilor din caietul de sarcini,...
View more