Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle dokumentace s názvem Laguny Ostramo Technický podklad, koncepční návrh doplňkového průzkumu před zpracováním projektové dokumentace sanace nesaturované zóny, zpracované v Ostravě v říjnu 2019 znalcem Ing. Jiřím Tylčerem, CSc. (dále jen „Technický podklad“). Technický podklad je přílohou č. 3 ZD.

Extended TitleLaguny Ostramo - Doplňkový průzkum před zpracováním projektové dokumentace sanace nesaturované zóny
Changes
Section:
II.2.14)
Previous text:

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve smyslu § 41 zákona ZVZ ve výši 50 000 CZK. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 25. 3. 2020 od 10:30 hodin. Sraz zájemců o prohlídku bude v 10:15 hodin v místě plnění u vrátnice lokality laguny Ostramo u ulice Mariánskohorské (příjezd kolem čerpací stanice MOL).

New text:

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve smyslu § 41 zákona ZVZ ve výši 50 000 CZK. Zadavatel ruší konání prohlídky místa plnění dne 27. 4. 2020 z důvodu pokračujících preventivních opatření před rozšířením koronaviru. Zadavatel současně stanovuje nový termín konání prohlídky, a to dne: 28. 5. 2020 od 10:30 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je v 10:15 hodin v místě plnění u vrátnice lokality laguny Ostramo u ulice Mariánskohorské (příjezd kolem čerpací stanice MOL).

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-05-13
New text:
2020-06-11
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-05-14
New text:
2020-06-12
Deadline Date2020-06-11
Publication Date2020-04-16
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationČeská republika - Ministerstvo financí
Attention OfIng. Jan Matejsek
AddressLetenská 525/15
TownPrague
Postal Code118 10
Phone+420 257043911
Class Code45120000
Class DescriptionTest drilling and boring work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-20

Soil pollution measurement or monitoring

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle dokumentace s názvem Laguny Ostramo Technický podklad, koncepční návrh doplňkového průzkumu před zpracováním projektové dokumentace sanace nesaturované zóny, zpracované v Ostravě v říjnu 2019 znalcem Ing. Jiřím Tylčerem, CSc. (dále jen „Technický podklad“). Technický podklad je přílohou č. 3 ZD.

Extended TitleLaguny Ostramo - Doplňkový průzkum před zpracováním projektové dokumentace sanace nesaturované zóny
Changes
Section:
II.2.14)
Previous text:

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve smyslu § 41 zákona ZVZ ve výši 50 000 CZK. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 25. 3. 2020 od 10:30 hodin. Sraz zájemců o prohlídku bude v 10:15 hodin v místě plnění u vrátnice lokality laguny Ostramo u ulice Mariánskohorské (příjezd kolem čerpací stanice MOL).

New text:

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve smyslu § 41 zákona ZVZ ve výši 50 000 CZK. Zadavatel ruší konání prohlídky místa plnění dne 25. 3. 2020 z důvodu prevence před rozšířením koronaviru. Zadavatel současně stanovuje nový termín konání prohlídky, a to dne: 27. 4. 2020 od 10:30 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je v 10:15 hodin v místě plnění u vrátnice lokality laguny Ostramo u ulice Mariánskohorské (příjezd kolem čerpací stanice MOL).

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-04-16
New text:
2020-05-13
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-04-17
New text:
2020-05-14
Deadline Date2020-05-13
Publication Date2020-03-20
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationČeská republika - Ministerstvo financí
Attention OfIng. Jan Matejsek
AddressLetenská 525/15
TownPrague
Postal Code118 10
Phone+420 257043911
Class Code45120000
Class DescriptionTest drilling and boring work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-12

Soil pollution measurement or monitoring

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle dokumentace s názvem „Laguny Ostramo Technický podklad – koncepční návrh doplňkového průzkumu před zpracováním projektové dokumentace sanace nesaturované zóny“, zpracované v Ostravě v říjnu 2019 znalcem Ing. Jiřím Tylčerem, CSc. (dále jen „Technický podklad“). Technický podklad je přílohou č. 3 ZD.

Extended TitleLaguny Ostramo - Doplňkový průzkum před zpracováním projektové dokumentace sanace nesaturované zóny
Extended Description

Předmětem plnění je zpracování realizačního projektu doplňkového průzkumu v rozsahu dle Technického podkladu, provedení a vyhodnocení doplňkového průzkumu, zpracování závěrečné zprávy.

Doplňkový průzkum navazuje na probíhající etapu odtěžení náplně lagun Ostramo, tj. na odtěžení skládkovaných odpadů (kalů s obsahem ropných látek) z bývalého provozu rafinérie Ostramo.

Cílem prací je doplnit informace o geologických a hydrogeologických poměrech a o úrovni kontaminace zemin a podzemních vod před další zásadní etapou nápravných opatření v areálu lagun Ostramo, tedy před sanací nesaturované zóny.

Deadline Date2020-04-16
Publication Date2020-03-12
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationČeská republika - Ministerstvo financí
Attention OfIng. Jan Matejsek
AddressLetenská 525/15
TownPrague
Postal Code118 10
Phone+420 257043911
Class Code90732600
Class DescriptionSoil pollution measurement or monitoring
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 29, 2020
Odstranění asfaltového krytu vč. horní podkladní vrstvy a následná pokládka nových asfaltových vrstev v tl 180 mm. Výměna svodidel dle platných TP. Oprava příslušenství na mostech. Vybudování nového přejezdu SDP....
View more
Deadline: Jul 3, 2020
Stavba řeší rekonstrukci stávající železniční tratě v úseku km 343,459 (evidenční staničení km 343,447) - km 347,308. Začátek stavby se nachází ve směru od Českých Budějovic před vjezdovým obloukem železniční...
View more
Deadline: Jun 16, 2020
Předmětem investiční akce je stavba jedné centrální budovy, která bude obsahovat nemocnici následné péče (LDN, sociální lůžka) se všemi navazujícími provozy (stravovací, technický, rehabilitační, laboratorní atd.) a výjezdovou základnu posádek...
View more