Vi har återkommande behov av olika typer av konsultinsatser inom externt finansierade/delfinansierade projekt. Finansiärerna består till största del av Tillväxtverket och Socialfonden men även kommuner och andra intressenter kan i vissa fall finansiera uppdrag eller projekt som ingår inom ramarna för Inköpssystemet.

Konsultuppdragen i detta Inköpssystem kommer att omfatta en eller flera kompetenser inom exempelvis:

Utvärdering/följdforskning

Teknik/Energiförbättringar

Innovation/produktutveckling

Infrastruktur/Kartor/GIS/Trafikutredningar

Hållbarhet/Klimat/Miljö

Information/kommunikation/Marknadsföring

Hälsa

Logistik/transport

Arbetsmarknad

Innovation/Produktutveckling

Ekonomi

Jämställdhet

Kultur

Företagsutveckling/Export

Extended TitleKonsulttjänster för externt finansierade projekt och uppdrag
Extended Description

BAKGRUND

Vi har återkommande behov av olika typer av konsultinsatser inom externt finansierade/delfinansierade projekt. Finansiärerna består till största del av Tillväxtverket och Socialfonden men även kommuner och andra intressenter kan i vissa fall finansiera uppdrag eller projekt som ingår inom ramarna för Inköpssystemet.

Syftet med att skapa detta dynamiska inköpssystem är att effektivisera inköpsprocessen för konsulttjänster inom externt finansierade projekt och uppdrag, tillvarata konkurrensen, möjliggöra för små företag att delta i denna konkurrens och skapa ett tydligt och korrekt rapporteringsunderlag för projektredovisningen.

Konsultuppdragen i detta Inköpssystem kommer att omfatta en eller flera kompetenser inom exempelvis:

Utvärdering/följdforskning

Teknik/Energiförbättringar

Innovation/produktutveckling

Infrastruktur/Kartor/GIS/Trafikutredningar

Hållbarhet/Klimat/Miljö

Information/kommunikation/Marknadsföring

Hälsa

Logistik/transport

Arbetsmarknad

Innovation/Produktutveckling

Ekonomi

Jämställdhet

Kultur

Företagsutveckling/Export

Deadline Date2025-03-21
Publication Date2020-03-23
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationRegion Jämtland Härjedalen
Attention OfPer Wallenhed
AddressBox 654
TownJämtland
Postal Code831 27
Phone+46 63-147717
Class Code73000000
Class DescriptionResearch and development services and related consultancy services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 15, 2021
Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) avser upphandla ett nytt kassasystem som ska införas på myndighetens samtliga arenor.
View more
Deadline: Aug 31, 2021
Sundsvalls kommun upphandlar klienthårdvara inklusive finansiering för datorarbetsplats för administrativ personal och skola. Option för tillhandahålla produktnära tjänster som livscykelhanterign och applikationspaktering.
View more
Deadline: Sep 5, 2021
Karolinska Universitetssjukhuset eftersöker en fristående Pharma-autoklav för GMP-verksamhet. Pharma-Autoklaven ska vara designad, tillverkad, testad, dokumenterad och uppfylla nuvarande euGMP regler samt GAMP 5.Föremål för upphandlingKarolinska Universitetssjukhuset (hädanefter kallat Karolinska) eftersöker...
View more