Avrop i DIS för Lysekils kommun, Sotenäsbostäder och Sotenäs kommun avseende tekniska konsulter.

Uppdrag konsulter arkitekt för utförande av skolutredning i Kungshamn

Extended TitleDIS tekniska konsulter till Lysekil och Sotenäs kommun samt Sotenäsbostäder.
Extended Description

Avrop i Dynamiskt inköpssystem (DIS) för tekniska konsulter.

Uppdrag konsult arkitekt för utförande av skolutredning i Kungshamn

Publication Date2021-04-30
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationSotenäs kommun
Attention OfMarina Bragd Karlsson
TownKungshamn
Postal Code456 80
Class Code71000000
Class DescriptionArchitectural, construction, engineering and inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-03-05

Architectural, construction, engineering and inspection services

Avrop från Dynamiskt inköpssystem (DIS) för tekniska konsulter Lysekil och Sotenäs kommun samt Sotenäsbostäder AB. Avropet avser geoteknisk utredning ny rörbro samt sättning i fastighet för Sotenäs kommun med dnr KA 2021/92

Extended TitleDIS tekniska konsulter till Lysekil och Sotenäs kommun samt Sotenäsbostäder.
Extended Description

Avrop från Dynamiskt inköpssystem (DIS) för tekniska konsulter Lysekil och Sotenäs kommun samt Sotenäsbostäder AB. Avropet avser geoteknisk utredning ny rörbro samt sättning i fastighet för Sotenäs kommun med dnr KA 2021/92

För mer detaljer se uppdragsinbjudan med handlingar

Publication Date2021-03-05
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationSotenäs kommun
Attention OfMarina Bragd Karlsson
TownKUNGSHAMN
Postal Code456 80
Class Code71000000
Class DescriptionArchitectural, construction, engineering and inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-01-27

Architectural, construction, engineering and inspection services

Avrop i DIS Tekniska konsulter - Uppdrag framtagande av ny detaljplan för industriområde med vattenbruk, Sotenäs kommun

Extended TitleDIS tekniska konsulter till Lysekil och Sotenäs kommun samt Sotenäsbostäder.
Extended Description

Avrop i Dynamiskt inköpssystem (DIS) Tekniska konsulter - Uppdrag framtagande av ny detaljplan för industriområde med vattenbruk, Sotenäs kommun

Publication Date2021-01-27
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value8365000
OrganisationSotenäs kommun
Attention OfMarina Bragd Karlsson
TownKUNGSHAMN
Postal Code456 80
Class Code71000000
Class DescriptionArchitectural, construction, engineering and inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-01-22

Architectural, construction, engineering and inspection services

Avrop från Dynamiskt inköpssystem DIS tekniska konsulter Lysekils och Sotenäs kommun samt Sotenäsbostäder. Avropet avser branddokumentation av gamla fiskhallen på Guleskär i Kungshamn.

Extended TitleDIS tekniska konsulter till Lysekil och Sotenäs kommun samt Sotenäsbostäder.
Extended Description

Avropet i DIS tekniska konsulter för Lysekil och Sotenäs kommun samt Sotenäsbostäder avser uppdrag branddokumentation av gamla fiskhallen på Guleskär i Kungshamn, Sotenäs kommun.

Publication Date2021-01-22
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationSotenäs kommun
Attention OfMarina Bragd Karlsson
TownKungshamn
Postal Code456 80
Class Code71000000
Class DescriptionArchitectural, construction, engineering and inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-01-22

Architectural, construction, engineering and inspection services

Avrop i DIS Tekniska konsulter till Lysekils och Sotenäs kommun samt Sotenäsbostäder avseende Uppdrag erfaren arkitekt för stöd och rådgivning i plan och byggärenden med Dnr KA 2020/1005

Extended TitleDIS tekniska konsulter till Lysekil och Sotenäs kommun samt Sotenäsbostäder.
Extended Description

Avropet avser Uppdrag stöd och råd i plan- och byggenhetens verksamhet såsom rådgivning till kommunens handläggare av detaljplaner, översyn av rutiner samt stöd i plan och bygglovsfrågor.

Uppdrag genomförs på plats i kommunhuset i Kungshamn om inte beställaren godkänner att arbete

Utföres på annan plats.

Publication Date2021-01-22
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationSotenäs kommun
Attention OfMarina Bragd Karlsson
TownKungshamn
Postal Code456 80
Class Code71000000
Class DescriptionArchitectural, construction, engineering and inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-05-18

Architectural, construction, engineering and inspection services

Lysekils kommun, Sotenäsbostäder och Sotenäs kommun bjuder in till ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) för tekniska konsulter. Behovet som myndigheten har är tekniska konsulter inom olika discipliner allt från idéstadiet för en detaljplan till slutförandet av en entreprenad.

Avrop av enskilda uppdrag för tekniska konsulter kommer att ske genom DIS allt eftersom behov uppstår.

För fler detaljer se inbjudan till DIS tekniska konsulter

Extended TitleDIS tekniska konsulter till Lysekil och Sotenäs kommun samt Sotenäsbostäder.
Extended Description

Lysekils kommun, Sotenäsbostäder och Sotenäs kommun bjuder in till ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) för tekniska konsulter. Behovet som myndigheten har är tekniska konsulter inom olika discipliner allt från idéstadiet för en detaljplan till slutförandet av en entreprenad.

Avrop av enskilda uppdrag för tekniska konsulter kommer att ske genom DIS allt eftersom behov uppstår.

För fler detaljer se inbjudan till DIS tekniska konsulter

Deadline Date2025-06-13
Publication Date2020-05-18
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSotenäs kommun
Attention OfMarina Bragd Karlsson
TownKUNGSHAMN
Postal Code456 80
Class Code71000000
Class DescriptionArchitectural, construction, engineering and inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 15, 2021
Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) avser upphandla ett nytt kassasystem som ska införas på myndighetens samtliga arenor.
View more
Deadline: Aug 31, 2021
Sundsvalls kommun upphandlar klienthårdvara inklusive finansiering för datorarbetsplats för administrativ personal och skola. Option för tillhandahålla produktnära tjänster som livscykelhanterign och applikationspaktering.
View more
Deadline: Sep 5, 2021
Karolinska Universitetssjukhuset eftersöker en fristående Pharma-autoklav för GMP-verksamhet. Pharma-Autoklaven ska vara designad, tillverkad, testad, dokumenterad och uppfylla nuvarande euGMP regler samt GAMP 5.Föremål för upphandlingKarolinska Universitetssjukhuset (hädanefter kallat Karolinska) eftersöker...
View more