Przedmiotem zamówienia jest wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia, któremu nadano nazwę: „Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów”.

Przedsięwzięcie zakłada sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowę od 5 do 10 obiektów celu publicznego, w tym wykonanie robót rozbiórkowych aktualnie istniejących i funkcjonujących na nieruchomościach obiektów przedszkolnych, a także sfinansowanie i ich eksploatację.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 711 dalej: „ustawa o PPP”).

Extended Title„Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów”
Extended Description

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumencie pn. „Opis potrzeb i wymagań”, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia (dostępny na stronie internetowej podanej w sekcji I ogłoszenia). Ostateczny zakres rzeczowy zamówienia doprecyzowany zostanie w trakcie dialogu konkurencyjnego.

Deadline Date2020-09-30
Publication Date2020-06-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeCompetitive dialogue
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Addressul. Senatorska 29/31
TownWarsaw
Postal Code00-099
Phone+48 222775800
Fax+48 222775805
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 10, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wybór generalnego Wykonawcy zadania pn. Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garażem podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami wraz z...
View more
Deadline: Jul 16, 2020
I. c.d.sekcji II.1.1.na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” - Etap I, Etap II, Etap III oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego...
View more
Deadline: Aug 5, 2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w istniejącym budynku Szpitala MSWiA w Rzeszowie w celu wykonania sali operacyjnej hybrydowej wraz z dostawą aparatu rentgenowskiego – angiografu, wykonanie dodatkowej sali dwułóżkowej...
View more