Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμηθεια, εγκατασταση και θεση σε λειτουργια συστηματος τηλεελεγχου - τηλεχειρισμου και ανιχνευσης διαρροων μετρητικων διαταξεων καταναλωσης των δικτυων υδρευσης δημου οροπεδιου λασιθιου» περιλαμβάνει ενδεικτικά τις κάτωθι εργασίες:

Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος, Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (Server, Client, εκτυπωτές, οθόνη προβολής, κ.λ.π.) του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) όπως αυτά αναφέρονται στα τεύχη, Προμήθεια και εγκατάσταση των 26 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου, Προμήθεια και εγκατάσταση των 2 891 Σταθμών ελέγχου Κατανάλωσης (ΣΕΚ),Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος κα (Περαιτέρω αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασηςστο Παραρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασηςτης αναλυτικής διακήρυξης)

Extended TitleΠρομηθεια, εγκατασταση και θεση σε λειτουργια συστηματος τηλεελεγχου - τηλεχειρισμου και ανιχνευσης διαρροων μετρητικων διαταξεων καταναλωσης των δικτυων υδρευσης δημου οροπεδιου λασιθιου
Extended Description

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμηθεια, εγκατασταση και θεση σε λειτουργια συστηματος τηλεελεγχου - τηλεχειρισμου και ανιχνευσης διαρροων μετρητικων διαταξεων καταναλωσης των δικτυων υδρευσης δημου οροπεδιου λασιθιου» περιλαμβάνει ενδεικτικά τις κάτωθι εργασίες:

Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος, Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (Server, Client, εκτυπωτές, οθόνη προβολής, κ.λ.π.) του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) όπως αυτά αναφέρονται στα τεύχη, Προμήθεια και εγκατάσταση των 26 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου, στον Δήμο Οροπεδιου Λασιθιου, Προμήθεια και εγκατάσταση των 2.891 Σταθμών ελέγχου Κατανάλωσης (ΣΕΚ), στον Δήμο Οροπεδιου Λασιθιου, Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος κα (Περαιτέρω αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασηςτης αναλυτικής διακήρυξης)

Deadline Date2020-08-31
Publication Date2020-07-31
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value2995175.00
OrganisationΔημος Οροπεδιου Λασιθιου
Attention OfΠαντατοσάκης Εμμανουήλ
TownTzermiadon
Postal Code72052
Phone+30 2844-340146
Fax+30 2844-089051
Class Code32441100
Class DescriptionTelemetry surveillance system
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 23, 2020
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:— την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,— την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ,— την προμήθεια και εγκατάσταση όλου...
View more
Deadline: Sep 7, 2020
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι:— η προμήθεια έντυπων ερωτηματολογίων, η οποία περιλαμβάνει την τυπογραφική διαμόρφωση και εκτύπωση ειδικών ερωτηματολογίων, για τις ανάγκες της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών,— η διανομή των...
View more
Deadline: Sep 14, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων για το αρχαιολογικό μουσείο», στο πλαίσιο του υποέργου 5 της Πράξης: «Δήλος - ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης...
View more