Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet, ktoré sú určené výlučne na úhradu stravy vo vymedzených stravovacích zariadeniach alebo na úhradu v prevádzkach a obchodoch za polotovary a suroviny slúžiace na individuálnu prípravu teplého jedla (predajne potravín) akceptujúcich elektronické stravovacie karty na úhradu ceny stravovania.

Extended TitleZabezpečovanie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Extended Description

Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet, ktoré sú určené výlučne na úhradu stravy vo vymedzených stravovacích zariadeniach alebo na úhradu v prevádzkach a obchodoch za polotovary a suroviny slúžiace na individuálnu prípravu teplého jedla (predajne potravín) akceptujúcich elektronické stravovacie karty na úhradu ceny stravovania.

Opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov.

Deadline Date2020-09-03
Publication Date2020-07-31
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value1463280.00
OrganisationCentrum vedecko-technických informácií SR
Attention OfVeronika Dobiášová
AddressLamačská cesta 8/A
TownBratislava
Postal Code811 04
Phone+421 269253158
Class Code55520000
Class DescriptionCatering services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 4, 2020
5.2 Povaha predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému:Kategória č.1 zemiaky čistenéKategória č.2 mlieko a mliečne výrobkyKategória č.3 ovocie a zeleninaKategória č.4 mrazené potravinyKategória č.5 základné potravinyKategória č.6 chlieb pečivoKategória...
View more
Deadline: Aug 25, 2020
Predmetom zákazky je dodanie, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení zvislých a vodorovných na území Mestskej časti Bratislava-Ružinov.
View more
Predmetom zákazky je obstaranie Hlavného ustavovacieho prípravku pre ustavenie a výrobu karosérie nízkopodlažného midibusu s pohonom aj na elektrickú energiu zváranej v ochrannej atmosfére CO2. Na základe poskytnutej výkresovej dokumentácie...
View more