The subject of the contract is the purchase of different types of items which would compose the Frontex Standing Corps’ service uniform:

Lot 1: Textile items (garments),

Lot 2: Shoes and accessories.

As described in Terms of reference (Annex II).

Extended TitlePurchase of Service Uniforms
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-10-26
New text:
2020-11-09
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-10-27
New text:
2020-11-10
Deadline Date2020-11-09
Publication Date2020-10-26
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationEuropean Border and Coast Guard Agency (Frontex)
AddressPlac Europejski 6
TownWarsaw
Postal Code00-844
Class Code18100000
Class DescriptionOccupational clothing, special workwear and accessories
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-21

Purchase of Service Uniforms

The subject of the contract is the purchase of different types of items which would compose the Frontex Standing Corps’ service uniform:

Lot 1: Textile Items (Garments);

Lot 2: Shoes and Accessories.

As described in Terms of reference (Annex II).

Extended TitlePurchase of Service Uniforms
Extended Description

Textile items, including the list of garments described under #4 of the terms of reference.

Deadline Date2020-10-26
Publication Date2020-09-21
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value16500000.00
OrganisationEuropean Border and Coast Guard Agency (Frontex)
AddressPlac Europejski 6
TownWarsaw
Postal Code00-844
Class Code18100000
Class DescriptionOccupational clothing, special workwear and accessories
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 30, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu obiektu w stanie surowym zamkniętym (wraz ze stolarką drzwiową i okienną) w ramach inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowego Wzorcownia Ruchu w...
View more
Deadline: Dec 1, 2020
Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia w ramach projektu nr RPDS 03.03.02-02-0001/20-00 o nazwie „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 3”.
View more
Deadline: Dec 3, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Kutnowską.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego...
View more