Favrskov Spildevand og Aarhus Vand gennemfører i løbet af 2020 og 2021 udbud af 6-årige ramme- og partneringaftaler på teknisk rådgivning og entreprenørarbejde inden for fornyelse, nyanlæg og drift af vand- og spildevandssystemer.

Samlet set er der tale om 18 rammeaftaler som omfatter opgravningsarbejder, foringsarbejder, TV-inspektion, udførelse af pumpestationer, oprensning af regnvandsbassiner, driftsopgaver samt rådgivning inden for planlægning, projektering samt data og opmåling.

Alle rammeaftaler skal træde i kraft den 1. januar 2022.

Extended TitleVandpartner2.0
Extended Description

Udbuddene omhandler, opgravning, forring og TV-inspektion på spildevandsopgaver for Favrskov Spildevand. Første udbud der offentliggøres vil blive TV-inspektion.

Publication Date2020-09-23
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationFavrskov Spildevand
Attention OfLone Bejder
AddressTorvegade 7
TownHammel
Postal Code8540
Phone+45 89645000
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 19, 2020
The purpose of this inter-institutional call for tenders is to establish framework contract(s) with (an) economic operator(s) who will provide medical services including ergonomics to the EEA and the European...
View more
Deadline: Nov 13, 2020
Aarhus Kommune udbyder i 2020 håndværkerydelser IT kabling i 2 delområder. Udbuddet omfatter udførelse af vedligeholdelses-, genopretnings- moderniserings- og ombygningsopgaver i det omfang det er beskrevet i udbudsmaterialet.
View more
Deadline: Nov 19, 2020
Opgaven omfatter håndværkerydelser til løbende akut og planlagt vedligeholdelse af tage (belægninger og konstruktioner mv.) på Rudersdal Kommunes ejendomsportefølje.
View more