Przedmiotem zamówienia jest:

1) przygotowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi;

3) przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego do wykonanej dokumentacji;

4) wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku porektorskiego”, realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016–2025” – w formule „Zaprojektuj i wybuduj” (art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”).

Extended TitleOpracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego do wykonanej dokumentacji oraz wykonanie robót [...]
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego do wykonanej dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku porektorskiego”, realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, który jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

Deadline Date2020-10-29
Publication Date2020-09-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUniwersytet Warszawski
Attention OfUniwersytet Warszawski – Dział Zamówień Publicznych – Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa – Oficyna pod Wizytkami – pok. 33
AddressKrakowskie Przedmieście 26/28
TownWarsaw
Postal Code00-927
Phone+48 225520360
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 27, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.2. Zakres robót obejmować będzie:a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz wszystkich elementów ulicznych;b)...
View more
Deadline: Nov 24, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z blokiem sportowym, 8 oddziałowym przedszkolem, węzłem żywienia wraz z zagospodarowaniem terenu z zielenią, niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdami na działkę z ul. Asfaltowej...
View more
Deadline: Nov 23, 2020
Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 2 zadania.Zadanie 1: budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Wichrowe Wzgórze 25-31 w Poznaniu.Zadanie...
View more