Με την προμήθεια αυτή, ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας πρόκειται να πραγματοποιήσει την προμήθεια επτά (7) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων.

Extended TitleΠρομήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα απορριμματοφόρα τού Δήμου, για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων.
Extended Description

Η αρμόδια υπηρεσία αναζητώντας τεχνικές λύσεις, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των παραγομένων οικιακών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε σημεία που απαιτούν αισθητική αναβάθμιση τού περιβάλλοντος χώρου τους, κατέληξε στην εφαρμογή βυθιζόμενου συστήματος αποθήκευσης. Η εν λόγω σύμβαση αφορά στην προμήθεια επτά (7) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων.

Publication Date2021-05-12
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value229600.00
OrganisationΔήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Attention OfΟλυμπία Συκοβάρη
AddressΣτρ. Ν. Ρόκα 45
TownMandra
Postal Code196 00
Phone+30 2132014977
Fax+30 2105555880
Class Code42416210
Class DescriptionBin-lifts
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 17, 2021
Το παρόν έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδικού δικτύου και ειδικότερα εργασιών τεχνικής επιθεώρησης, άμεσης επέμβασης, βασικής συντήρησης, καθώς και εργασιών κύριας συντήρησης, με σκοπό την υλοποίηση άμεσων και...
View more
Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει 2 διακριτά τμήματα:α) τμήμα 1: την κατασκευή και την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία...
View more
Deadline: Jun 10, 2021
Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «Creative@Hubs».Συγκεκριμένα, ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του παραδοτέου 3.3.1 «Εξοπλισμός» του Π.Ε. 3: «Δημιουργικές βιομηχανίες και συνεργατικοί χώροι δικτύωσης» και συγκεκριμένα...
View more