Výběrové řízení bylo otevřené. Předmětem veřejné zakázky bylo vytvoření a implementace nového aplikačního programového vybavení (dále jen „APV“) Informačního systému Rejstříku trestů (dále jen „ISRT“) a návrh a implementace ISRT do technologické infrastruktury (dále jen „TIF“) zadavatele, přípravy podkladů pro atestaci dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, zajištění služeb podpory a rozvoje ISRT, zpracování a aktualizace dokumentace ISRT a provedení školení správy APV v rámci zavedení APV do rutinního provozu. Otevírání obálek se uskutečnilo ihned po skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel obdržel 5 nabídek, ze kterých byla vybrána nabídka TECHNISERV IT spol. s.r.o.

Extended TitleVývoj, implementace a technická podpora Informačního systému rejstříku trestů
Extended Description

Výběrové řízení bylo otevřené. Předmětem veřejné zakázky bylo vytvoření a implementace nového aplikačního programového vybavení (dále jen „APV“) Informačního systému Rejstříku trestů (dále jen „ISRT“) a návrh a implementace ISRT do technologické infrastruktury (dále jen „TIF“) zadavatele, přípravy podkladů pro atestaci dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, zajištění služeb podpory a rozvoje ISRT, zpracování a aktualizace dokumentace ISRT a provedení školení správy APV v rámci zavedení APV do rutinního provozu. Otevírání obálek se uskutečnilo ihned po skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel obdržel 5 nabídek, ze kterých byla vybrána nabídka TECHNISERV IT spol. s.r.o.

Modifications

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a implementace nového aplikačního programového vybavení informačního systému Rejstříku trestů (dále jen ,,ISRT'') a návrh a implementace ISRT do technologické infrastruktury zadavatele.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-11-24
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationČeská republika - Rejstřík trestů
Attention OfJana Schejbalová
AddressSoudní 988/1
TownPrague
Postal Code14000
Phone+420 702273785
Class Code72230000
Class DescriptionCustom software development services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-09-26

Custom software development services

Výběrové řízení bylo otevřené. Předmětem veřejné zakázky bylo vytvoření a implementace nového aplikačního programového vybavení (dále jen „APV“) Informačního systému Rejstříku trestů (dále jen „ISRT“) a návrh a implementace ISRT do technologické infrastruktury (dále jen „TIF“) zadavatele, přípravy podkladů pro atestaci dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, zajištění služeb podpory a rozvoje ISRT, zpracování a aktualizace dokumentace ISRT a provedení školení správy APV v rámci zavedení APV do rutinního provozu. Otevírání obálek se uskutečnilo ihned po skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel obdržel 5 nabídek, ze kterých byla vybrána nabídka TECHNISERV IT spol. s.r.o.

Extended TitleVývoj, implementace a technická podpora Informačního systému rejstříku trestů
Extended Description

Výběrové řízení bylo otevřené. Předmětem veřejné zakázky bylo vytvoření a implementace nového aplikačního programového vybavení (dále jen „APV“) Informačního systému Rejstříku trestů (dále jen „ISRT“) a návrh a implementace ISRT do technologické infrastruktury (dále jen „TIF“) zadavatele, přípravy podkladů pro atestaci dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, zajištění služeb podpory a rozvoje ISRT, zpracování a aktualizace dokumentace ISRT a provedení školení správy APV v rámci zavedení APV do rutinního provozu. Otevírání obálek se uskutečnilo ihned po skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel obdržel 5 nabídek, ze kterých byla vybrána nabídka TECHNISERV IT spol. s.r.o.

Modifications

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a implementace nového aplikačního programového vybavení informačního systému Rejstříku trestů (dále jen ,,ISRT'') a návrh a implementace ISRT do technologické infrastruktury zadavatele.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-09-26
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationČeská republika - Rejstřík trestů
Attention OfJana Schejbalová
AddressSoudní 988/1
TownPrague
Postal Code14000
Phone+420 702273785
Class Code72230000
Class DescriptionCustom software development services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava povrchu vozovky pravého jízdního pásu dálnice D35 v km staničení 248,500 - 258,996. Celková délka trasy je 10,460 km. Celková plocha oprav vozovek...
View more
Výstavba obchvatu Doudleb n.O.. Obchvat je napojen na stávající silnici I/11 v km 81,019 provozního staničení a je ukončena napojením na stávající okružní křižovatku v km 84,061 provozního staničení. Trasa...
View more
Deadline: Jan 18, 2024
Předmětem veřejné zakázky je vybudování digitální radiové sítě pro datovou a hlasovou komunikaci mezi vozidly MHD a dispečerským pracovištěm s dostatečnou kapacitou pro přenos narůstajícího množství provozních dat. Jde o...
View more