Infra ry ja Väylävirasto järjestävät yhteistyössä ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueiden kanssa markkinavuoropuheluna alueellisia yhteistyötilaisuuksia yhdeksän (9) eri ELY-keskuksen alueella. Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella työskenteleville urakoitsijoille järjestetään tilaisuus videoyhteydellä 11.2.2021 klo 15.00—17.00.

Alustava ohjelma:

15.00 Avaus, johtaja Tuovi Päiviö

15.10 INFRA ry:n tervehdys, johtaja Kari Muhonen

15.15 Väyläviraston ajankohtaista, johtaja Lars Westermark

Keskeisten hankkeiden esittely

Katsaus tuleviin vuosiin

Yhteinen kehittäminen, mm. hankintamenettelyt

15.35 ELY-keskuksen ajankohtaista, toiminnaohjauspäällikkö Pekka Puurunen

Lyhyt katsaus tuleviin vuosiin ml. päällystysrahoitus

15.55 Urakoitsijan puheenvuoro, Infraroad Oy, toimitusjohtaja Markus Lahti

16.10 Vuoden 2021 hankkeet

Ajankohtaista silta- ja rakennusurakoissa, yksikön päällikkö Ari Perttu

16.30 Ajankohtaista hoitourakoissa, yksikön päällikkö Katja Levola

16.40 Yhteistä keskustelua

17.00 Tilaisuus päättyy.

Tilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä. Tilaisuuteen pystyy osallistumaan internet-selaimen kautta, vaikka osallistujalla ei olisi Teamsia käytössä.

Kokouslinkki toimitetaan sähköpostilla. Pyynnöt osoitteeseen: ari.perttu@ely-keskus.fi

Tilaisuudessa esiteltävät aineistot ovat yleisiä ja informatiivisia. Ne eivät ole hankintayksikköä sitovia myöhemmissä hankinnoissa.

Extended TitleMarkkinavuoropuhelu: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Väyläviraston ja Infra ry:n yhteistyötilaisuus Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen urakoitsijoille 2021
Extended Description

Tämä hankintailmoitus koskee yleistä markkinavuoropuhelutilaisuutta, joka järjestetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella yhteistyössä ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen, Väyläviraston ja Infra ry:n kanssa. Vuoropuhelu koskee tie- ja väyläurakoita.

Tilaisuus koskee mm. seuraavia palveluntuottajia:

— Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella toimivat urakoitsijat

— Tienrakentamisen pääurakoitsijat

— Tienrakentamisen aliurakoitsijat ja alihankkijat

— Sillanrakennusurakoitsijat ja sillankorjausurakoitsijat sekä aliurakoitsijat

— Päällystysurakoitsijat

— Hoitourakoitsijat.

Publication Date2021-01-13
CountryFinland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Attention OfAri Perttu
AddressPL 236
TownTurku
Postal CodeFI-20101
Phone+358 405387594
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 15, 2021
Rakennushanke käsittää Kyrkfjärdenin koulun rakentamisen sekä yhden (1) rakennuksen purkamisen ennen uudisrakennushanketta ja toisen rakennuksen purkamisen uudisrakennushankkeen jälkeen liitteenä olevien urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi tehtynä. Rakennusten purkutöiden ja uudisrakennushankkeen vaiheistus...
View more
Deadline: Feb 12, 2021
Maalaamon ja IV-konehuoneen rakentaminen teollisuushalliin.Kokonaisurakka sisältää hankkeen talonrakennustyöt ja LVISA-työt teknisten asiakirjojen osoittamalla tavalla.Tarjoavalta yritykseltä odotetaan teknistä ja taloudellista toteutusvalmiutta urakoinnin suorittamiseen.
View more
Tämä tietopyyntö ei ole hankintailmoitus, ennakkoilmoitus eikä tarjouspyyntö, eikä ilmoituksen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle, eikä tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen vaikuta tarjoajan...
View more