Opdrachtgever is voornemens het reinigen, preventief en correctief onderhoud aan diverse riooltechnische installaties (zijnde drukriool-, hoofdriool-, tunnel-, opvoer- en drainagegemalen) binnen haar grondgebied te laten uitvoeren door een marktpartij.

Extended TitleReinigen, preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties
Extended Description

Zie aanbestedingsdocument.

Deadline Date2021-03-03
Publication Date2021-01-26
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationGemeente Lelystad
Attention OfJolanda Dam
AddressStadhuisplein 2
TownLelystad
Postal Code8232 ZX
Phone+316 55863173
Class Code45259100
Class DescriptionWastewater-plant repair and maintenance work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

De gemeente Utrecht is van plan om op jaarlijkse basis 18 kilometer riolering volledig te vervangen en/of te relinen. Dit betekent tot 2026 51 km en van 2026 tot 2030...
View more
Vanuit de programmering van het onderhoud is voor de N468 een grootschalige reconstructie gepland in de komende jaren. Dit betreft een project in het kader van grootschalig onderhoud aan de...
View more
De provincie Noord-Brabant, hierna te noemen "de aanbesteder", organiseert een aanbesteding volgens de Europese concurrentiegerichte dialoog om te komen tot contractering van een ondernemer ten behoeve van de realisatie van...
View more