Het doel van deze marktconsultatie is om van de markt te vernemen en af te stemmen of en welke mate invulling kan worden gegeven aan de visie van FMH als het gaat om het inrichten en exploiteren van een GCS.

Extended TitleLevering en onderhoud inrichten gemeenschappelijk communicatiesysteem voor beveiliging, bedrijfshulpverlening en calamiteitenbeheersing
Extended Description

Het doel van deze marktconsultatie is om van de markt te vernemen en af te stemmen of en welke mate invulling kan worden gegeven aan de visie van FMH als het gaat om het inrichten en exploiteren van een GCS.

Publication Date2021-01-26
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Attention OfInge Flim
AddressTurfmarkt 147
TownThe Hague
Postal Code2511 DP
Phone+31 650186454
Class Code32500000
Class DescriptionTelecommunications equipment and supplies
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

De gemeente Utrecht is van plan om op jaarlijkse basis 18 kilometer riolering volledig te vervangen en/of te relinen. Dit betekent tot 2026 51 km en van 2026 tot 2030...
View more
Vanuit de programmering van het onderhoud is voor de N468 een grootschalige reconstructie gepland in de komende jaren. Dit betreft een project in het kader van grootschalig onderhoud aan de...
View more
De provincie Noord-Brabant, hierna te noemen "de aanbesteder", organiseert een aanbesteding volgens de Europese concurrentiegerichte dialoog om te komen tot contractering van een ondernemer ten behoeve van de realisatie van...
View more