Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu IT różnego rodzaju o szacunkowej ilości 7432 sztuk podzielonych na 428 rodzajów (grup). Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być: a) fabrycznie nowe – za które należy uznać materiały bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, nieregenerowane i do których produkcji zostały wykorzystane wyłącznie elementy/półfabrykaty w 100 % nowe, niepochodzące z recyklingu, niefabrykowane, bez śladów poprzedniego użytkowania i uszkodzenia, nieregenerowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w części ani całości w skład innych artykułów; b) oryginalne – zalecane przez producenta sprzętu – za które należy uznać materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producentów urządzeń, których mają być stosowane, niebędące naśladownictwem lub przeróbką, nie fałszowane lub materiały równoważne, za które należy uznać materiały w pełni kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamówione, których jakość, parametry technicznym w tym wydajność, jest co najmniej taka, jak materiałów oryginalnych. Żadna z części np. kaseta, bęben światłoczuły, obudowa, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, głowica drukująca, toner, atrament, tusz, oraz pozostałe części, nie były wykorzystywane w formie pierwotnej w całości lub w części w innym produkcie. Materiały nie mogą mieć śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, nie mogą być regenerowane, prefabrykowane; c) lub równoważne z oryginalnymi – Zamawiający uzna zaoferowane materiały za równoważne jeżeli zostaną spełnione następujące kryteria równoważności: W przypadku materiałów równoważnych, na opakowaniach muszą być podane oznaczenia, iż dany produkt spełnia normy ISO 9001 oraz ISO 14001 wydajności materiału. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą spełniać wymagania Komisji Europejskiej dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz procedur utylizacji. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne zobowiązany jest wpisać w tabeli formularza ofertowego nazwę, oznaczenie, wydajność i producenta danego materiału równoważnego jednocześnie oświadczając, że zaoferowanie materiały równoważne spełniają normy ISO 9001 oraz ISO 14001 wydajności materiału. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być umieszczone w fabrycznie oznakowanych opakowaniach, umożliwiających identyfikację, z oznaczeniem producenta, wraz z symbolem materiału eksploatacyjnego (tonera/tuszu) oraz przeznaczeniem, szczelnie zamknięte. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia materiałów eksploatacyjnych regenerowanych ani prefabrykowanych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z 11.9.2019 „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą".

Extended TitleDostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu IT
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu IT różnego rodzaju o szacunkowej ilości 7432 sztuk podzielonych na 428 rodzajów (grup). Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być: a) fabrycznie nowe – za które należy uznać materiały bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, nieregenerowane i do których produkcji zostały wykorzystane wyłącznie elementy/półfabrykaty w 100 % nowe, niepochodzące z recyklingu, niefabrykowane, bez śladów poprzedniego użytkowania i uszkodzenia, nieregenerowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w części ani całości w skład innych artykułów; b) oryginalne – zalecane przez producenta sprzętu – za które należy uznać materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producentów urządzeń, których mają być stosowane, niebędące naśladownictwem lub przeróbką, nie fałszowane lub materiały równoważne, za które należy uznać materiały w pełni kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamówione, których jakość, parametry technicznym w tym wydajność, jest co najmniej taka, jak materiałów oryginalnych. Żadna z części np. kaseta, bęben światłoczuły, obudowa, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, głowica drukująca, toner, atrament, tusz, oraz pozostałe części, nie były wykorzystywane w formie pierwotnej w całości lub w części w innym produkcie. Materiały nie mogą mieć śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, nie mogą być regenerowane, prefabrykowane; c) lub równoważne z oryginalnymi – Zamawiający uzna zaoferowane materiały za równoważne jeżeli zostaną spełnione następujące kryteria równoważności: W przypadku materiałów równoważnych, na opakowaniach muszą być podane oznaczenia, iż dany produkt spełnia normy ISO 9001 oraz ISO 14001 wydajności materiału. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą spełniać wymagania Komisji Europejskiej dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz procedur utylizacji. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne zobowiązany jest wpisać w tabeli formularza ofertowego nazwę, oznaczenie, wydajność i producenta danego materiału równoważnego jednocześnie oświadczając, że zaoferowanie materiały równoważne spełniają normy ISO 9001 oraz ISO 14001 wydajności materiału. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być umieszczone w fabrycznie oznakowanych opakowaniach, umożliwiających identyfikację, z oznaczeniem producenta, wraz z symbolem materiału eksploatacyjnego (tonera/tuszu) oraz przeznaczeniem, szczelnie zamknięte. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia materiałów eksploatacyjnych regenerowanych ani prefabrykowanych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z 11.9.2019 „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą".

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu IT różnego rodzaju o szacunkowej ilości 7432 sztuk podzielonych na 428 rodzajów (grup). Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być: a) fabrycznie nowe – za które należy uznać materiały bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, nieregenerowane i do których produkcji zostały wykorzystane wyłącznie elementy/półfabrykaty w 100 % nowe, niepochodzące z recyklingu, niefabrykowane, bez śladów poprzedniego użytkowania i uszkodzenia, nieregenerowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w części ani całości w skład innych artykułów; b) oryginalne – zalecane przez producenta sprzętu – za które należy uznać materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producentów urządzeń, których mają być stosowane, niebędące naśladownictwem lub przeróbką, nie fałszowane lub materiały równoważne, za które należy uznać materiały w pełni kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamówione, których jakość, parametry technicznym w tym wydajność, jest co najmniej taka, jak materiałów oryginalnych. Żadna z części np. kaseta, bęben światłoczuły, obudowa, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, głowica drukująca, toner, atrament, tusz, oraz pozostałe części, nie były wykorzystywane w formie pierwotnej w całości lub w części w innym produkcie. Materiały nie mogą mieć śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, nie mogą być regenerowane, prefabrykowane; c) lub równoważne z oryginalnymi – Zamawiający uzna zaoferowane materiały za równoważne jeżeli zostaną spełnione następujące kryteria równoważności: W przypadku materiałów równoważnych, na opakowaniach muszą być podane oznaczenia, iż dany produkt spełnia normy ISO 9001 oraz ISO 14001 wydajności materiału. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą spełniać wymagania Komisji Europejskiej dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz procedur utylizacji. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne zobowiązany jest wpisać w tabeli formularza ofertowego nazwę, oznaczenie, wydajność i producenta danego materiału równoważnego jednocześnie oświadczając, że zaoferowanie materiały równoważne spełniają normy ISO 9001 oraz ISO 14001 wydajności materiału. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być umieszczone w fabrycznie oznakowanych opakowaniach, umożliwiających identyfikację, z oznaczeniem producenta, wraz z symbolem materiału eksploatacyjnego (tonera/tuszu) oraz przeznaczeniem, szczelnie zamknięte. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia materiałów eksploatacyjnych regenerowanych ani prefabrykowanych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z 11.9.2019 „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą".

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-01-31
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
Attention OfAnna Pieńkowska
Addressul. W. Oczki 1
TownWarsaw
Postal Code02-007
Phone+48 261841209/ +48 261841119
Class Code30125110
Class DescriptionToner for laser printers/fax machines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-01-31

Toner for laser printers/fax machines

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu IT różnego rodzaju o szacunkowej ilości 7432 sztuk podzielonych na 428 rodzajów (grup). Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być: a) fabrycznie nowe – za które należy uznać materiały bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, nieregenerowane i do których produkcji zostały wykorzystane wyłącznie elementy/półfabrykaty w 100 % nowe, niepochodzące z recyklingu, niefabrykowane, bez śladów poprzedniego użytkowania i uszkodzenia, nieregenerowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w części ani całości w skład innych artykułów; b) oryginalne – zalecane przez producenta sprzętu – za które należy uznać materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producentów urządzeń, których mają być stosowane, niebędące naśladownictwem lub przeróbką, nie fałszowane lub materiały równoważne, za które należy uznać materiały w pełni kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamówione, których jakość, parametry technicznym w tym wydajność, jest co najmniej taka, jak materiałów oryginalnych. Żadna z części np. kaseta, bęben światłoczuły, obudowa, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, głowica drukująca, toner, atrament, tusz, oraz pozostałe części, nie były wykorzystywane w formie pierwotnej w całości lub w części w innym produkcie. Materiały nie mogą mieć śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, nie mogą być regenerowane, prefabrykowane; c) lub równoważne z oryginalnymi – Zamawiający uzna zaoferowane materiały za równoważne jeżeli zostaną spełnione następujące kryteria równoważności: W przypadku materiałów równoważnych, na opakowaniach muszą być podane oznaczenia, iż dany produkt spełnia normy ISO 9001 oraz ISO 14001 wydajności materiału. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą spełniać wymagania Komisji Europejskiej dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz procedur utylizacji. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne zobowiązany jest wpisać w tabeli formularza ofertowego nazwę, oznaczenie, wydajność i producenta danego materiału równoważnego jednocześnie oświadczając, że zaoferowanie materiały równoważne spełniają normy ISO 9001 oraz ISO 14001 wydajności materiału. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być umieszczone w fabrycznie oznakowanych opakowaniach, umożliwiających identyfikację, z oznaczeniem producenta, wraz z symbolem materiału eksploatacyjnego (tonera/tuszu) oraz przeznaczeniem, szczelnie zamknięte. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia materiałów eksploatacyjnych regenerowanych ani prefabrykowanych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z 11.9.2019 „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą".

Extended TitleDostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu IT
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu IT różnego rodzaju o szacunkowej ilości 7432 sztuk podzielonych na 428 rodzajów (grup). Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być: a) fabrycznie nowe – za które należy uznać materiały bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, nieregenerowane i do których produkcji zostały wykorzystane wyłącznie elementy/półfabrykaty w 100 % nowe, niepochodzące z recyklingu, niefabrykowane, bez śladów poprzedniego użytkowania i uszkodzenia, nieregenerowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w części ani całości w skład innych artykułów; b) oryginalne – zalecane przez producenta sprzętu – za które należy uznać materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producentów urządzeń, których mają być stosowane, niebędące naśladownictwem lub przeróbką, nie fałszowane lub materiały równoważne, za które należy uznać materiały w pełni kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamówione, których jakość, parametry technicznym w tym wydajność, jest co najmniej taka, jak materiałów oryginalnych. Żadna z części np. kaseta, bęben światłoczuły, obudowa, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, głowica drukująca, toner, atrament, tusz, oraz pozostałe części, nie były wykorzystywane w formie pierwotnej w całości lub w części w innym produkcie. Materiały nie mogą mieć śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, nie mogą być regenerowane, prefabrykowane; c) lub równoważne z oryginalnymi – Zamawiający uzna zaoferowane materiały za równoważne jeżeli zostaną spełnione następujące kryteria równoważności: W przypadku materiałów równoważnych, na opakowaniach muszą być podane oznaczenia, iż dany produkt spełnia normy ISO 9001 oraz ISO 14001 wydajności materiału. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą spełniać wymagania Komisji Europejskiej dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz procedur utylizacji. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne zobowiązany jest wpisać w tabeli formularza ofertowego nazwę, oznaczenie, wydajność i producenta danego materiału równoważnego jednocześnie oświadczając, że zaoferowanie materiały równoważne spełniają normy ISO 9001 oraz ISO 14001 wydajności materiału. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być umieszczone w fabrycznie oznakowanych opakowaniach, umożliwiających identyfikację, z oznaczeniem producenta, wraz z symbolem materiału eksploatacyjnego (tonera/tuszu) oraz przeznaczeniem, szczelnie zamknięte. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia materiałów eksploatacyjnych regenerowanych ani prefabrykowanych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z 11.9.2019 „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą".

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu IT różnego rodzaju o szacunkowej ilości 7432 sztuk podzielonych na 428 rodzajów (grup). Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być: a) fabrycznie nowe – za które należy uznać materiały bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, nieregenerowane i do których produkcji zostały wykorzystane wyłącznie elementy/półfabrykaty w 100 % nowe, niepochodzące z recyklingu, niefabrykowane, bez śladów poprzedniego użytkowania i uszkodzenia, nieregenerowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w części ani całości w skład innych artykułów; b) oryginalne – zalecane przez producenta sprzętu – za które należy uznać materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producentów urządzeń, których mają być stosowane, niebędące naśladownictwem lub przeróbką, nie fałszowane lub materiały równoważne, za które należy uznać materiały w pełni kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamówione, których jakość, parametry technicznym w tym wydajność, jest co najmniej taka, jak materiałów oryginalnych. Żadna z części np. kaseta, bęben światłoczuły, obudowa, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, głowica drukująca, toner, atrament, tusz, oraz pozostałe części, nie były wykorzystywane w formie pierwotnej w całości lub w części w innym produkcie. Materiały nie mogą mieć śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, nie mogą być regenerowane, prefabrykowane; c) lub równoważne z oryginalnymi – Zamawiający uzna zaoferowane materiały za równoważne jeżeli zostaną spełnione następujące kryteria równoważności: W przypadku materiałów równoważnych, na opakowaniach muszą być podane oznaczenia, iż dany produkt spełnia normy ISO 9001 oraz ISO 14001 wydajności materiału. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą spełniać wymagania Komisji Europejskiej dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz procedur utylizacji. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne zobowiązany jest wpisać w tabeli formularza ofertowego nazwę, oznaczenie, wydajność i producenta danego materiału równoważnego jednocześnie oświadczając, że zaoferowanie materiały równoważne spełniają normy ISO 9001 oraz ISO 14001 wydajności materiału. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być umieszczone w fabrycznie oznakowanych opakowaniach, umożliwiających identyfikację, z oznaczeniem producenta, wraz z symbolem materiału eksploatacyjnego (tonera/tuszu) oraz przeznaczeniem, szczelnie zamknięte. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia materiałów eksploatacyjnych regenerowanych ani prefabrykowanych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z 11.9.2019 „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą".

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-01-31
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
Attention OfMilena Kucfir
Addressul. W. Oczki 1
TownWarsaw
Postal Code02-007
Phone+48 261841209/ +48 261841119
Class Code30125110
Class DescriptionToner for laser printers/fax machines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 4, 2023
Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych - 4 pozycje asortymentowe
View more
Deadline: Apr 24, 2023
Przedmiotem zamówienia jest zakup produktów leczniczych z programów lekowych oraz pozostałych leków, szczegółowo opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym (zał. nr 1 do SWZ).Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części.Szczegółowy opis,...
View more
Deadline: Mar 30, 2023
Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką, os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.
View more