AFD.1 Omfattning

Detaljprojektering och uppförande av en ny simhall i Dalénumområdet på Lidingö. I byggnaden ska det finnas en 25 gånger 25 metersbassäng med svikt och trampolin, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt ett familjebad med tillhörande omklädningsrum. Det ska även att finnas café/reception med kök, friskvårdslokaler, personalutrymmen, kansli för simklubb, omklädning fotboll, erforderliga teknikutrymmen för badvattenrening och övriga installationer för husets fulla funktion och drift. Även kringliggande arbeten avseende mark, landskap och infrastruktur ingår.

Avtalet omfattar även utbildning av beställarens driftpersonal samt serviceåtaganden och kontroller under garantitid i enlighet med respektive teknisk dokumentation.

Omfattning i detalj framgår av handlingarna angivna under AFB.22.

Extended TitleSimhall Dalénum
Extended Description

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Detaljprojektering och uppförande av en ny simhall i Dalénumområdet på Lidingö. I byggnaden ska det finnas en 25*25 metersbassäng med svikt och trampolin, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt ett familjebad med tillhörande omklädningsrum.

Det ska även att finnas café/reception med kök, friskvårdslokaler, personalutrymmen, kansli för simklubb, omklädning fotboll, erforderliga teknikutrymmen för badvattenrening och övriga installationer för husets fulla funktion och drift. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

I det fall det finns hänvisning till ett visst varumärke/fabrikat i handlingarna gäller alltid "eller likvärdigt" oavsett om detta särskilt angivits.

För mer information om Lidingö stad se www.lidingo.se.

AFD.1 Omfattning

Detaljprojektering och uppförande av en ny simhall i Dalénumområdet på Lidingö. I byggnaden ska det finnas en 25 gånger 25 metersbassäng med svikt och trampolin, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt ett familjebad med tillhörande omklädningsrum. Det ska även att finnas café/reception med kök, friskvårdslokaler, personalutrymmen, kansli för simklubb, omklädning fotboll, erforderliga teknikutrymmen för badvattenrening och övriga installationer för husets fulla funktion och drift. Även kringliggande arbeten avseende mark, landskap och infrastruktur ingår.

Avtalet omfattar även utbildning av beställarens driftpersonal samt serviceåtaganden och kontroller under garantitid i enlighet med respektive teknisk dokumentation.

Beställaren ser gärna att Entreprenören inkommer med förslag på kostnadseffektiva lösningar/gestaltningsförslag utifrån ställda funktions- och kvalitetskrav.

Optioner:

Option nr 1 - Solceller inklusive tillhörande elarbeten

Option nr 2 - Solavskärmning

Omfattning i detalj framgår av handlingarna angivna under AFB.22.

Deadline Date2022-01-19
Publication Date2021-09-22
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationLidingö kommun
Attention OfMarcus Gustafsson
AddressStockholmsvägen 50
TownLidingö
Postal Code18182
Class Code45212000
Class DescriptionConstruction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 15, 2021
Ramavtal för mindre, löpande markarbeten avseende uppdrag som har en totalkostnad upp till 1,5 M SEK exkl. moms. Beställaren upphandlar Ramavtal för Markentreprenader avseende uppdrag överstigande 1,5 M SEK exkl....
View more
Deadline: Nov 8, 2021
Ombyggnation av 4 våningar samt en våning med radiatorbyten i By 5A på Norrlands Universitetssjukhus.
View more
Deadline: Nov 18, 2021
Projektets omfattar projektering och produktion av relining av liggande stam på Bjällervägen 2-46, Västertorp. Området består av 36 portar där det även föreligger 12 aktiva skyddsrum. Där relining inte är...
View more