Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego w ramach zadania: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku", który obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej,

2) wykonanie robót budowlanych,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Extended TitleZaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego w ramach zadania: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku"
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego w ramach zadania: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku, które obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej,

2) wykonanie robót budowlanych,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym zał. 8 do SWZ.

Deadline Date2021-10-25
Publication Date2021-09-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Białystok
Attention OfJolanta Aleksandrowicz, Joanna Pieńkowska
Addressul. Słonimska 1
TownBiałystok
Postal Code15-950
Phone+48 858797309
Fax+48 858696249
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 22, 2021
The purpose of this procurement procedure is to provide services of renting mobile office and toilet containers in Spain — Canary Islands, Ceuta and Melilla.
View more
Deadline: Nov 12, 2021
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – roboty budowlane w ramach Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami...
View more
Deadline: Nov 15, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie rozjazdów i łuków na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej i ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu w podziale na 5 etapówSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia,...
View more