Upphandling Utförandeentreprenad Kristineberg etapp 1 2021.230

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Friluftsstadsdelen Kristineberg är en helt ny stadsdel som planeras i sydöstra Vallentuna.

Den nya stadsdelen ligger i anslutning till centrala Vallentuna, mellan Påtåker och Bällsta. Stadsdelen är ett av Vallentunas större utvecklingsområden. När hela området är utbyggt kommer det att rymma cirka 1800 bostäder, skolor, torg och lekplatser.

Se bilaga

Extended TitleFörhandsmeddelande Upphandling Utförandeentreprenad Kristineberg etapp 1
Extended Description

Utförandeentreprenad anläggningsarbeten för ny stadsdel

Publication Date2021-12-01
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value220000000
OrganisationVallentuna kommun
Attention OfNicholas de la Place
AddressTuna torg 1
TownVallentuna
Postal Code186 86
Class Code45211300
Class DescriptionHouses construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 18, 2022
Sundsvalls kommun upphandlar utförandeentreprenad avseende utbyggnad av Solhaga äldreboende. Projektet avser i huvudsak tillbyggnad av befintligt äldreboende om 108 st. nya boendeplatser (ny huskropp i 5 våningar) men omfattar också delvis...
View more
Deadline: Mar 7, 2022
Lillholmsskolan, hus A och hus J:Objektet avser rivning av hus E, ca 565 m2.Nybyggnad av hus J, ca 1500 m2.Ombyggnad av hus A resp. B, ca 2200 m2.I entreprenaden ingår...
View more