Nyíregyháza Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása (I000.04.82)

Extended TitleNyíregyháza vasútállomás, P+R parkolók I. ütem
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

„Nyíregyháza Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem” c. projekt - 1. rész - Városi területek tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása az alábbi beavatkozásokhoz kapcsolódóan:

- Országos közút (3317 j. összekötő út) és csomópontjainak építése

- Helyi közutak, K+R és Taxiparkolók építése

- Új helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar és peronfedése

- Állomás előtti tér rendezése

- Hosszú idejű autóbusztároló és üzemi parkolók építése

- Az állomás előtti tér alatti mélygarázs, a mélygarázs felszíni és Felvételi épület irányú felszín alatti kapcsolatainak éíptése

- Felvételi épület felújítása, bővítése és átépítése

- Új autóbusz-pályaudvarhoz tartozó vizuális és hangos utastájékoztatás kiépítése

Főbb mennyiségek:

1. Végleges és az üzemeltetők által jóváhagyott kiviteli tervek elkészítése valamennyi érintett szakág tekintetében:

- A Kezelők által jóváhagyott engedélyezési szintű tervdokumentáció alapján;

- A Kezelők által jóváhagyott engedélyezési szintű tervdokumentációban meghatározott egyéb tervezési feladtok elvégzése.

- AT feladata továbbá a projekt megvalósítása érdekében valamennyi szükséges, és még hiányzó engedély, hozzájárulás és jóváhagyás beszerzése is, illetve amennyiben szükséges a meglévő engedélyek módosítása.

- A megvalósításhoz szükséges vágányzári engedélyek beszerzése.

- Az ideiglenesen forgalomba helyezett építményrésznek rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie, és a környezetvédelmi és forgalombiztonsági követelményeknek meg kell felelnie.

2. A tervezett új helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar ~7165 m2 út és ~2877 m2 gyalogos felülettel, 12 db ~12 m hosszú és 7 db ~20 m hosszú kocsiállása a felvételi épülettől északra a Petőfi tér és a vasúti vágányok közötti területen kerül elhelyezésre. A buszpályaudvar külső, a vasúti vágányokkal párhuzamosan 3db ~12m hosszú és 2db ~20m hosszú álláshely létesül.

3. A Széchenyi utcánál jelenleg üzemelő VOLÁNBUSZ buszpályaudvar a buszok hosszú idejű tárolása céljából ~2173 m2 alapterülettel 21 db ~12 m hosszú és 15 db ~19 m hosszú álláshellyel, valamint 12 db üzemi személygépjármű parkolóhellyel rendelkező busztárolóként kerül átépítésre.

4. A 3317 j. összekötő úton 2 db ~34 m peronhosszúságú, öbölbe helyezett és az Arany János utcában 1 db ~21 m peronhosszúságú, félöbölbe helyezett buszmegálló kerül kialakításra.

5. A helyközi autóbusz-pályaudvar peronfedése 5+3 szakaszban, összesen ~3259 m2 felületen kerül kialakításra, elhelyezésre kerül továbbá 5 db esőbeálló az autóbusz-pályaudvar és a hosszú idejű tároló közötti úton lévő 5 db érkezőállásnál. A peronfedésekhez csatlakozik továbbá 3 db közlekedőmag (lépcsőház, liftek, tárolók) összesen ~81 m2 alapterülettel, valamint 2 db összesen ~105 m2 alapterületű kültéri transzformátor.

6. Az Állomásépület előtti terület burkolt- és zöldfelületei rendezésre kerülnek. Állomás előtti tér burkolat felülete ~1453 m2, zöldfelületei ~923 m2. Petőfi park zöld területei ~2315 m2, Petőfi park stabilizált zúzalék burkolata pihenőben ~115 m2.

7. A téren déli oldalán kerül elhelyezésre 130 db B+R, 7 db K+R, 2 db mozgáskorlátozott parkoló és 7 db taxiállás.

8. Az Állomásépület előtti szakaszán a 3317 j. 2x2 sávos összekötő út részben új nyomvonalon, teljes pályaszerkezet cserével ~398 m hosszon átépül. Összesen további ~670 m hosszon a beruházással érintett csatlakozó utcák pályaszerkezet cseréje is megvalósul.

9. Az állomás előtti tér alatt egyszintes mélygarázs épül 210 + 3 db férőhellyel, szellőzőcsatornákkal, összesen ~5837 m2-en. A férőhelyek közül 44 db álláshely elektromos autók töltésére lesz kialakítva. A mélygarázs részeként 3 db közlekedőmag létesül - lépcsőházzal, liftekkel, előtérrel, szellőzőkkel -, összesen ~147,22 m2 alapterületen. A mélygarázst a 3317 j. összekötő út alatt tervezett közúti aluljárón keresztül az Arany János utcát és a 3317 j. utat összekötő parkolóútról lehet megközelíteni. A műtárgy ~1000m2 alapterületen és ~95m hosszban tervezett.

10. A mélygarázs és a meglévő peronaluljáró között ~3,0 ill. 14,0 m szélességben és ~2,50 m magassággal, ~42 m hosszban és ~204 m2 alapterületen új gyalogos aluljáró épül.

11. A beavatkozási területen összesen ~640m hosszon önálló vonalvezetésű egy- és kétirányú osztott gyalogos és kerékpárutak, valamint irányhelyes kerékpáros nyomok kerülnek kialakításra az intermodális csomópont megközelítése érdekében.

12. A 3317 j. összekötő út Széchenyi utca - Damjanich utca közötti szakaszán, valamint az Arany János utcán 3 új jelzőlámpás közúti csomópont létesül és 3 meglévő jelzőlámpás csomópont kerül átépítésre.

14. A projekt során a jelenlegi vasúti felvételi épület ~3600 m2-en felújításra, ~741 m2-en bővítésre kerül. A felvételi épületen belül a funkciók újraosztásra és bővítésre kerülnek. A projekt során ~2135 m2 összterületű épület kerül elbontásra.

15. A vasútállomás épületében valamint az autóbuszállomás területén vizuális és hangos utastájékoztatás kiépítésre kerül

16. A kivitelezési területeken az érintett közműkiváltások, építések és védelembe helyezések teljes körű elvégzése, az AT által készített és az üzemeltetők előírásainak megfelelő kiviteli tervek alapján.

17. A kivitelező feladata továbbá a kivitelezés teljes időtartalma alatt és a forgalomba helyezési eljárások lezárásáig az ideiglenes forgalomtechnika megtervezése, a munkálatok megkezdése előtt annak közútkezelővel történő egyeztetése és elfogadtatása, valamint kiépítése és folyamatos karbantartása.

AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a nyertes AT a fentiekben foglalt mennyiségeket alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ karakterrel jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia, az üzemeltetői és kezelői előírások, jóváhagyások következtében változhatnak.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: I000.04.82

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A feladat részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

New text:

„Nyíregyháza Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem” c. projekt - 1. rész - Városi területek tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása az alábbi beavatkozásokhoz kapcsolódóan:

- Országos közút (3317 j. összekötő út) és csomópontjainak építése

- Helyi közutak, K+R és Taxiparkolók építése

- Új helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar és peronfedése

- Állomás előtti tér rendezése

- Hosszú idejű autóbusztároló és üzemi parkolók építése

- Az állomás előtti tér alatti mélygarázs, a mélygarázs felszíni és Felvételi épület irányú felszín alatti kapcsolatainak éíptése

- Felvételi épület felújítása, bővítése és átépítése

- Új autóbusz-pályaudvarhoz tartozó vizuális és hangos utastájékoztatás kiépítése

Főbb mennyiségek:

1. Végleges és az üzemeltetők által jóváhagyott kiviteli tervek elkészítése valamennyi érintett szakág tekintetében:

- A Kezelők által jóváhagyott engedélyezési szintű tervdokumentáció alapján;

- A Kezelők által jóváhagyott engedélyezési szintű tervdokumentációban meghatározott egyéb tervezési feladtok elvégzése.

- AT feladata továbbá a projekt megvalósítása érdekében valamennyi szükséges, és még hiányzó engedély, hozzájárulás és jóváhagyás beszerzése is, illetve amennyiben szükséges a meglévő engedélyek módosítása.

- A megvalósításhoz szükséges vágányzári engedélyek beszerzése.

- Az ideiglenesen forgalomba helyezett építményrésznek rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie, és a környezetvédelmi és forgalombiztonsági követelményeknek meg kell felelnie.

2. A tervezett új helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar ~7165 m2 út és ~2877 m2 gyalogos felülettel, 12 db ~12 m hosszú és 7 db ~20 m hosszú kocsiállása a felvételi épülettől északra a Petőfi tér és a vasúti vágányok közötti területen kerül elhelyezésre. A buszpályaudvar külső, a vasúti vágányokkal párhuzamosan 3db ~12m hosszú és 2db ~20m hosszú álláshely létesül.

3. A Széchenyi utcánál jelenleg üzemelő VOLÁNBUSZ buszpályaudvar a buszok hosszú idejű tárolása céljából ~2173 m2 alapterülettel 21 db ~12 m hosszú és 15 db ~19 m hosszú álláshellyel, valamint 12 db üzemi személygépjármű parkolóhellyel rendelkező busztárolóként kerül átépítésre.

4. A 3317 j. összekötő úton 2 db ~34 m peronhosszúságú, öbölbe helyezett és az Arany János utcában 1 db ~21 m peronhosszúságú, félöbölbe helyezett buszmegálló kerül kialakításra.

5. A helyközi autóbusz-pályaudvar peronfedése 5+3 szakaszban, összesen ~3259 m2 felületen kerül kialakításra, elhelyezésre kerül továbbá 5 db esőbeálló az autóbusz-pályaudvar és a hosszú idejű tároló közötti úton lévő 5 db érkezőállásnál. A peronfedésekhez csatlakozik továbbá 3 db közlekedőmag (lépcsőház, liftek, tárolók) összesen ~81 m2 alapterülettel, valamint 2 db összesen ~105 m2 alapterületű kültéri transzformátor.

6. Az Állomásépület előtti terület burkolt- és zöldfelületei rendezésre kerülnek. Állomás előtti tér burkolat felülete ~1453 m2, zöldfelületei ~923 m2. Petőfi park zöld területei ~2315 m2, Petőfi park stabilizált zúzalék burkolata pihenőben ~115 m2.

7. A téren déli oldalán kerül elhelyezésre 130 db B+R, 7 db K+R, 2 db mozgáskorlátozott parkoló és 7 db taxiállás.

8. Az Állomásépület előtti szakaszán a 3317 j. 2x2 sávos összekötő út részben új nyomvonalon, teljes pályaszerkezet cserével ~398 m hosszon átépül. Összesen további ~670 m hosszon a beruházással érintett csatlakozó utcák pályaszerkezet cseréje is megvalósul.

9. Az állomás előtti tér alatt egyszintes mélygarázs épül 210 + 3 db férőhellyel, szellőzőcsatornákkal, összesen ~5837 m2-en. A férőhelyek közül 44 db álláshely elektromos autók töltésére lesz kialakítva. A mélygarázs részeként 3 db közlekedőmag létesül - lépcsőházzal, liftekkel, előtérrel, szellőzőkkel -, összesen ~147,22 m2 alapterületen. A mélygarázst a 3317 j. összekötő út alatt tervezett közúti aluljárón keresztül az Arany János utcát és a 3317 j. utat összekötő parkolóútról lehet megközelíteni. A műtárgy ~1000m2 alapterületen és ~95m hosszban tervezett.

10. A mélygarázs és a meglévő peronaluljáró között ~3,0 ill. 14,0 m szélességben és ~2,50 m magassággal, ~42 m hosszban és ~204 m2 alapterületen új gyalogos aluljáró épül.

11. A beavatkozási területen összesen ~640m hosszon önálló vonalvezetésű egy- és kétirányú osztott gyalogos és kerékpárutak, valamint irányhelyes kerékpáros nyomok kerülnek kialakításra az intermodális csomópont megközelítése érdekében.

12. A 3317 j. összekötő út Széchenyi utca - Damjanich utca közötti szakaszán, valamint az Arany János utcán 3 új jelzőlámpás közúti csomópont létesül és 3 meglévő jelzőlámpás csomópont kerül átépítésre.

13. A projekt során a jelenlegi vasúti felvételi épület ~3600 m2-en felújításra, ~741 m2-en bővítésre kerül. A felvételi épületen belül a funkciók újraosztásra és bővítésre kerülnek. A projekt során ~2135 m2 összterületű épület kerül elbontásra.

14. A vasútállomás épületében valamint az autóbuszállomás területén vizuális és hangos utastájékoztatás kiépítésre kerül

15. A kivitelezési területeken az érintett közműkiváltások, építések és védelembe helyezések teljes körű elvégzése, az AT által készített és az üzemeltetők előírásainak megfelelő kiviteli tervek alapján.

16. A kivitelező feladata továbbá a kivitelezés teljes időtartalma alatt és a forgalomba helyezési eljárások lezárásáig az ideiglenes forgalomtechnika megtervezése, a munkálatok megkezdése előtt annak közútkezelővel történő egyeztetése és elfogadtatása, valamint kiépítése és folyamatos karbantartása.

AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a nyertes AT a fentiekben foglalt mennyiségeket alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ karakterrel jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia, az üzemeltetői és kezelői előírások, jóváhagyások következtében változhatnak.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: I000.04.82

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A feladat részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-09-29
New text:
2022-10-27
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-09-29
New text:
2022-10-27
Deadline Date2022-10-27
Publication Date2022-10-03
CountryHungary
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Attention OfKözbeszerzési Osztály
AddressVáci út 45.
TownBudapest
Postal Code1134
Phone+36 18025785
Fax+36 18025785
Class Code45231000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 24, 2022
KKV Park I. ütem feltáró út kivitelezése
View more
Deadline: Oct 17, 2022
Nagymacsi bekötőút és hozzá kapcsolódó egyéb utak, csapadékvíz elvezető rendszer, szennyvíz- és vízvezeték rendszer, hírközlési hálózat, kisfeszültségű elektromos hálózat, közvilágítás és szénhidrogén vezeték rendszer kivitelezési munkáinak elvégzése
View more
Jogerős építési engedély alapján Keleti pu - Kőbánya felső közötti 3. vágány vasúti pálya, biztosítóberendezés, műtárgy, magasépítés, villamos felsővezeték, zajvédelmi munkák elvégzése, a szükséges kiviteli tervek készítésével együtt.Műszaki mennyiségek:Bontási munkák:-...
View more