Upphandlingen avser att resultera i ett samverkansavtal som reglerar ramarna för en samverkansentreprenad mellan beställare och totalentreprenör.

När samverkansavtalet tecknats påbörjar totalentreprenören projektarbetet som ansvarig generalkonsult enligt (ABK 09) i den pågående projekteringen för Fas 1 (Systemhandling). Vartefter Fas 1 färdigställs för upprättar parterna en skriftlig överenskommelse för att detaljreglera innehåll och förväntat resultat för därpå följande fas, Fas 2 (ABT06).

Gävles nuvarande reningsverk på Duvbacken närmar sig taket för sin tekniska kapacitet. I det nu gällande miljötillståndet anges att ett nytt reningsverk skall byggas inom en tioårsperiod. Utöver det anger Gävle kommuns mål för framtida positiv befolkningsutveckling med 120 000 innevånare år 2030 och 150 000 innevånare år 2050. Det här gör att ett nytt reningsverk behöver byggas och dimensioneras för 150 000 personekvivalenter (pe) och förberedas för möjlig framtida utbyggnad för 200 000 pe. Det nya reningsverket planeras för att stå klart år 2027. Styrelsen för Gävle Vatten har beslutat att inleda projektplanering för att få fram underlag till ett investeringsbeslut för ett sådant reningsverk. Styrelsen har även beslutat att det nya reningsverket skall lokaliseras intill det befintliga vid Duvbacken i Bomhus, Gävle.

Extended TitleProjekt Nytt reningsverk Gävle – totalentreprenad i samverkan
Extended Description

Upphandlingen avser att resultera i ett samverkansavtal som reglerar ramarna för en samverkansentreprenad mellan beställare och totalentreprenör.

När samverkansavtalet tecknats påbörjar totalentreprenören projektarbetet som ansvarig generalkonsult enligt (ABK 09) i den pågående projekteringen för Fas 1 (Systemhandling). Vartefter Fas 1 färdigställs för upprättar parterna en skriftlig överenskommelse för att detaljreglera innehåll och förväntat resultat för därpå följande fas, Fas 2 (ABT06).

Gävles nuvarande reningsverk på Duvbacken närmar sig taket för sin tekniska kapacitet. I det nu gällande miljötillståndet anges att ett nytt reningsverk skall byggas inom en tioårsperiod. Utöver det anger Gävle kommuns mål för framtida positiv befolkningsutveckling med 120 000 innevånare år 2030 och 150 000 innevånare år 2050. Det här gör att ett nytt reningsverk behöver byggas och dimensioneras för 150 000 personekvivalenter (pe) och förberedas för möjlig framtida utbyggnad för 200 000 pe. Det nya reningsverket planeras för att stå klart år 2027. Styrelsen för Gävle Vatten har beslutat att inleda projektplanering för att få fram underlag till ett investeringsbeslut för ett sådant reningsverk. Styrelsen har även beslutat att det nya reningsverket skall lokaliseras intill det befintliga vid Duvbacken i Bomhus, Gävle.

Publication Date2022-06-24
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value2000000000.00
OrganisationGästrike Vatten
Attention OfAnnie Persson
AddressGästrike Vatten Hamnleden 20
TownGävle
Postal Code806 41
Phone+46 700822248
Class Code45232421
Class DescriptionSewage treatment works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 12, 2022
The scope of this call for tender is to contribute to the advancement of ‘One-Health’ approach against AMR in the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, Montenegro, North Macedonia,...
View more
Deadline: Sep 4, 2022
Burlöv, Kävlinge, Lomma och Svedala kommun inbjuder till anbudsgivning i upphandlingen "Däck och däcktjänster". Upphandlingen är uppdelad på flera anbudsområden och anbudsgivaren väljer själv ett eller flera områden att lägga...
View more
Deadline: Sep 5, 2022
Omtag gällande grupper ur VF2021-00029.UpphandlingenUpphandlingens referensnummer och benämning är: VF2022-00037 Värmeprodukter Anestesi Omtag Upphandlingen avser ramavtal och omfattar positioner ur följande produktgrupper:50, 51, 53 och 54Upphandlingens värde:...
View more