Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker at indgå kontrakt med én leverandør om levering af mobile generatorer med tilhørende påhængsvogne, som skal anvendes af Beredskabsstyrelsen til Beredskabsstyrelsens nye kommunikationsvogne.

Extended TitleKontrakt om anskaffelse af mobile generatorer monteret på påhængsvogne
Extended Description

Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker at indgå kontrakt med én leverandør om levering af seks mobile generatorer med seks tilhørende påhængsvogne, som skal anvendes af Beredskabsstyrelsen (BRS).

De mobile generatorer med påhængsvogne skal anvendes på kommunikationsvognene som landevejskøretøj og skal kunne understøtte BRS’ operative indsatser. Det betyder, at de vil blive anvendt under operative forhold. Påhængsvognens tyngdepunkt skal være lavt af hensyn til udrykningskørsel. De mobile generatorer med påhængsvogne skal være både robuste, pålidelige, enkle samt overholde lovgivningen.

Udover ovenstående initial anskaffelse skal FMI have mulighed for at kunne bestille i alt yderligere to ekstra mobile generatorer og to ekstra tilhørende påhængsvogne.

Deadline Date2022-08-29
Publication Date2022-07-04
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value2500000.00
OrganisationForsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Attention OfKAPS - Nikolaj Lysebjerg Hansen
AddressLautrupbjerg 1
TownBallerup
Postal Code2750
Phone+45 61245133
Class Code31120000
Class DescriptionGenerators
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) har i 2018 indgået en rammeaftale omfattende planlægning, projektering og udførelse af projekter om udbygning af VEKS' fjernvarmenet. Rammeaftalen er indgået på baggrund af et udbud...
View more
Deadline: Sep 15, 2022
Udbud på indkøb af institutionskøretøjer til Jysk Fællesindkøb. I nærværende udbud deltager følgende kommuner fra indkøbsfællesskabet.Favrskov Kommune, Mariagerfjord Kommune, Norddjurs Kommune, Rebild Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune.
View more
Deadline: Sep 13, 2022
For the close combat training, DALO intends to purchase protection equipment and training materials.The equipment for the close combat training will not require a service and maintenance program.
View more