Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και την αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ». Σύμβαση 1 του Έργου: «Υποέργο 5 και 6: Ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ, αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ» (Δράση 16750) και ανάπτυξη συστημάτων κεντρικής διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-e-ΕΦΚΑ καθώς και η αναβάθμιση του συστήματος τήρησης ασφαλιστικής ιστορίας ΑΤΛΑΣ. Στο Παράρτημα I «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου» της παρούσας παρουσιάζεται αναλυτικά το αντικείμενο του έργου.

Extended TitleΑνάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων ΑΤΛΑΣ
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2023-01-20
New text:
2023-01-25
Section:
IV.2.7
Previous text:
2023-01-23
New text:
2023-01-27
Deadline Date2023-01-25
Publication Date2023-01-20
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)
Attention OfΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ
AddressΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22
TownAthens
Postal Code10671
Phone+30 2103729645
Class Code72221000
Class DescriptionBusiness analysis consultancy services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-01-13

Software development services

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και την αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ». Σύμβαση 1 του Έργου: «Υποέργο 5 και 6: Ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ, αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ» (Δράση 16750) και ανάπτυξη συστημάτων κεντρικής διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-e-ΕΦΚΑ καθώς και η αναβάθμιση του συστήματος τήρησης ασφαλιστικής ιστορίας ΑΤΛΑΣ. Στο Παράρτημα I «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου» της παρούσας παρουσιάζεται αναλυτικά το αντικείμενο του έργου.

Extended TitleΑνάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων ΑΤΛΑΣ
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2023-01-16
New text:
2023-01-20
Section:
IV.2.7
Previous text:
2023-01-18
New text:
2023-01-23
Deadline Date2023-01-20
Publication Date2023-01-13
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)
Attention OfΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ
AddressΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22
TownAthens
Postal Code10671
Phone+30 2103729645
Class Code72221000
Class DescriptionBusiness analysis consultancy services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-12-27

Software development services

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και την αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ». Σύμβαση 1 του Έργου: «Υποέργο 5 και 6: Ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ, αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ» (Δράση 16750) και ανάπτυξη συστημάτων κεντρικής διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-e-ΕΦΚΑ καθώς και η αναβάθμιση του συστήματος τήρησης ασφαλιστικής ιστορίας ΑΤΛΑΣ. Στο Παράρτημα I «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου» της παρούσας παρουσιάζεται αναλυτικά το αντικείμενο του έργου.

Extended TitleΑνάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων ΑΤΛΑΣ
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-12-30
New text:
2023-01-16
Section:
IV.2.7
Previous text:
2023-01-03
New text:
2023-01-18
Deadline Date2023-01-16
Publication Date2022-12-27
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)
Attention OfΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ
AddressΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22
TownAthens
Postal Code10671
Phone+30 2103729645
Class Code72221000
Class DescriptionBusiness analysis consultancy services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-11-30

Software development services

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και την αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ». Σύμβαση 1 του Έργου: «Υποέργο 5 και 6: Ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ, αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ» (Δράση 16750) και ανάπτυξη συστημάτων κεντρικής διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-e-ΕΦΚΑ καθώς και η αναβάθμιση του συστήματος τήρησης ασφαλιστικής ιστορίας ΑΤΛΑΣ. Στο Παράρτημα I «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου» της παρούσας παρουσιάζεται αναλυτικά το αντικείμενο του έργου.

Extended TitleΑνάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων ΑΤΛΑΣ
Extended Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-e-ΕΦΚΑ καθώς και η αναβάθμιση του συστήματος τήρησης ασφαλιστικής ιστορίας ΑΤΛΑΣ. Στο Παράρτημα I «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου» της παρούσας παρουσιάζεται αναλυτικά το αντικείμενο του έργου.

Deadline Date2022-12-30
Publication Date2022-11-30
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value54945290.00
OrganisationΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)
Attention OfΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ
AddressΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22
TownAthina
Postal Code10671
Phone+30 2103729645
Class Code72262000
Class DescriptionSoftware development services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα 2 ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους αν δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα...
View more
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εφαρμογών λογισμικού, φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου ,τηλεφωνικών συσκευών, καμερών και καταμετρητών χρημάτων και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης , συντήρησης και προώθησης
View more
Deadline: Feb 2, 2023
Το έργο αφορά στη συλλογή πληροφοριών από ανοιχτές πηγές από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Αρχές του Εξωτερικού του Υπουργείου Εξωτερικών (παρ. 1.3).
View more