Het doel van deze aanbesteding is een overeenkomst met één leverancier voor het uitvoeren van beveiligingsdiensten op de GOO-locaties van de gemeente Apeldoorn. Binnen de opdracht valt in ieder geval: Toezien op orde, rust, veiligheid in en om het gebouw. Gastvrij ontvangen van bezoekers en leveranciers; Signaleren van knelpunten m.b.t. het welzijn van bewoners. Verlenen van Eerste hulp (EHBO) / bedrijfshulpverlening; Surveillance (gebouw en omgeving); Alarmopvolging; Signalering calamiteiten en storingen; Uitvoering geven aan de Algemene uitvoeringseisen; Contract

looptijd maximaal vier jaar. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 mei 2023 en de overeenkomst loopt tot en met 30 april 2024. Vervolgens kan de overeenkomst maximaal zesmaal met 6 maanden worden verlengd. Er wordt gebruik gemaakt van een actieve opzegging.

Raming

€ 13.700.000,- over de totale looptijd van 4 jaar. De maximale waarde is vastgesteld op 150% van raming en komt daarmee uit op €20.500.000,-

Extended TitleRaamovereenkomst beveiliging gemeentelijke opvang Oekraïne (GOO)
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

Zie verkorte tekst en de aanbestedingsdocumenten in Negometrix

New text:

Zie verkorte tekst en de aanbestedingsdocumenten in Negometrix.

LET OP: GEWIJZIGDE PLANNING EN GESCHIKTHEIDSEIS

Section:
II.2.7
Previous text:
2023-05-01
New text:
2023-06-01
Section:
II.2.7
Previous text:
2024-04-30
New text:
2024-05-31
Section:
IV.2.2
Previous text:
2023-03-10
New text:
2023-03-27
Section:
IV.2.7
Previous text:
2023-03-10
New text:
2023-03-27
Deadline Date2023-03-27
Publication Date2023-02-15
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGemeente Apeldoorn
Attention OfRoeland Kalshoven
AddressMarktplein 1Apeldoorn
TownApeldoorn
Postal Code7300 ES
Phone+31 48451868
Class Code79710000
Class DescriptionSecurity services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-01-25

Security services

Het doel van deze aanbesteding is een overeenkomst met één leverancier voor het uitvoeren van beveiligingsdiensten op de GOO-locaties van de gemeente Apeldoorn. Binnen de opdracht valt in ieder geval: Toezien op orde, rust, veiligheid in en om het gebouw. Gastvrij ontvangen van bezoekers en leveranciers; Signaleren van knelpunten m.b.t. het welzijn van bewoners. Verlenen van Eerste hulp (EHBO) / bedrijfshulpverlening; Surveillance (gebouw en omgeving); Alarmopvolging; Signalering calamiteiten en storingen; Uitvoering geven aan de Algemene uitvoeringseisen; Contract

looptijd maximaal vier jaar. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 mei 2023 en de overeenkomst loopt tot en met 30 april 2024. Vervolgens kan de overeenkomst maximaal zesmaal met 6 maanden worden verlengd. Er wordt gebruik gemaakt van een actieve opzegging.

Raming

€ 13.700.000,- over de totale looptijd van 4 jaar. De maximale waarde is vastgesteld op 150% van raming en komt daarmee uit op €20.500.000,-

Extended TitleRaamovereenkomst beveiliging gemeentelijke opvang Oekraïne (GOO)
Extended Description

Zie verkorte tekst en de aanbestedingsdocumenten in Negometrix

Deadline Date2023-03-10
Publication Date2023-01-25
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value20500000.00
OrganisationGemeente Apeldoorn
Attention OfRoeland Kalshoven
AddressMarktplein 1Apeldoorn
TownApeldoorn
Postal Code7300 ES
Phone+31 48451868
Class Code79710000
Class DescriptionSecurity services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 27, 2023
De Opdracht bestaat uit het leveren van Inhuur personeel (op basis van o.a. uitzenden, detachering en ZZP) middels diverse percelen.Enerzijds ziet de opdracht in beginsel toe op searching, contractering en...
View more
Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.
View more
Deadline: Apr 12, 2023
Aanbestedende dienst beoogt één (1) Raamovereenkomst aan te gaan met drie (3) Opdrachtnemers voor de duur van twee (2) jaar met de éénzijdige optie voor Aanbestedende dienst tot verlenging van...
View more