Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Miasta Jelenia Góra oraz jednostek organizacyjnych Miasta, w okresie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy do 31.12.2023 r.

Zakres zamówienia obejmuje zasilanie w energię elektryczną 466 punktów poboru energii tj. budynków i obiektów użytkowych, punktów zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej itp. (wskazanych w załączniku nr 1 do Tomu III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia).

Przewidywana ilość poboru energii elektrycznej w okresie objętym dostawą tj. od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy do 31.12.2023 r. wynosi ogółem: 11 672 800 kWh

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Extended TitleDOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MIASTA JELENIA GÓRA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA NA 2023 ROK
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Miasta Jelenia Góra oraz jednostek organizacyjnych Miasta, w okresie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy do 31.12.2023 r.

Zakres zamówienia obejmuje zasilanie w energię elektryczną 466 punktów poboru energii tj. budynków i obiektów użytkowych, punktów zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej itp. (wskazanych w załączniku nr 1 do Tomu III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia).

Przewidywana ilość poboru energii elektrycznej w okresie objętym dostawą tj. od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy do 31.12.2023 r. wynosi ogółem: 11 672 800 kWh

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Publication Date2023-03-20
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationMIASTO JELENIA GÓRA
Attention OfAnna Tokarczyk
AddressPlac Ratuszowy 58
TownJelenia Góra
Postal Code58-500
Phone+48 757546390
Fax+48 757546204
Class Code09310000
Class DescriptionElectricity
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 30, 2023
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości, porządku, w obrębie pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, opróżnianie koszy ulicznych, 2 szt. pojemników o pojemności 1 100 litrów w...
View more
Deadline: Apr 6, 2023
Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie – kompostownia. Część I – Dostawa ładowarki kołowej z łyżką wysokiego wysypu; Część II – Dostawa ładowarki chwytakowej; Część III –...
View more
Deadline: Apr 4, 2023
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w oparciu o programy profilaktyczne „Przyjazne środowisko: dziecko-rodzina-szkoła-instytucje”. Zamówienie realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze...
View more