Markedsdialog om behandling og afsætning af beton og tegl.

Extended TitleMarkedsdialog om behandling og afsætning af beton og tegl
Extended Description

Provas – Haderslev Affald A/S har et behov for at få modtaget og behandlet fraktionen beton og tegl. Fraktionerne er inddelt i følgende:

- Beton

- Beton/tegl som restfraktion

Modtagelse og behandling af tegl og beton fra genbrugspladserne i Haderslev Kommune. Opgaven består i, at leverandøren skal modtage og behandle beton og beton/tegl som restfraktion. Transporten fra genbrugspladserne i Haderslev Kommune er ikke omfattet af opgaven.

Tegl og beton adskilles på følgende måde på genbrugspladserne:

Betonfraktionen består af: Beton, cement, cement tagsten, skifer, natursten, granit.

Teglfraktionen består af: Tegl, mursten, leca, gasbeton, rester af spanske vægge/lofter uden strå.

Fraktionerne opbevares i plansiloer hvorfra de læsses i containere til transport.

oooOOOooo

Provas – Haderslev Affald A/S påtænker i den nærmeste fremtid at udbyde behandling og afsætning af beton og tegl. Se venligst vedhæftet materiale, som kan findes i linket under Del I, afsnit I.3).

Provas – Haderslev Affald A/S forventer at udbyde kontrakten i overensstemmelse med udbudslovens regler herom.

Som en del af forberedelsen til udbudsprocessen, gennemføres denne markedsdialog, hvor Provas – Haderslev Affald A/S vil indhente den nødvendige information/viden om den udbudte genstand fra relevante aktører på markedet.

De indkomne oplysninger vil i væsentlig grad indgå i tilrettelæggelsen af den samlede udbudsproces, ligesom oplysningerne konkret vil blive anvendt i udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

Leverandørens besvarelse skal være Provas-Haderslev i hænde senest d. 31. marts 2023, kl. 10:00 via udbudsportalen

Provas – Haderslev Affald A/S håber på jeres bidrag til udbudsmaterialet.

oooOOOooo

På baggrunden af kvaliteten af besvarelsen vil den videre markedsdialog enten ske skriftligt, via Teams eller via en markedsdialog på Provas – Haderslev A/S lokation.

oooOOOooo

Hvis deltagelse i en markedsdialog har interesse, skal tilmelding ske senest den 31. marts 2023 til Ivan Smedegaard Meic på ism@ikudbud.com, herunder om der er en bestemt dag, der foretrækkes til markedsdialog. Leverandøren anmodes også om at angive en kontaktperson til efterfølgende dialog.

Publication Date2023-03-23
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvas - Haderslev Affald A/S
Attention OfIvan Smedegaard Meic
TownHaderslev
Postal Code6100
Class Code90510000
Class DescriptionRefuse disposal and treatment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

I forbindelse med Amgros' udarbejdelse af krav til bæredygtighed i det kommende høreapparatudbud inviterer Amgros alle interesserede leverandører til at dele følgende:.1. Data for forbrugsartikler, hvor der er tale om...
View more
Deadline: Jun 22, 2023
Projektet ”Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand” (herefter VAP) er et moniteringsprogram, som har to overordnede formål: 1) At undersøge og varsle tidligt om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter...
View more
Deadline: Jun 21, 2023
Udbuddet omhandler Kontrakt om Drift, Support, Vedligehold og Udvikling af Landbrugsstyrelsen It-System Internet Markkort (IMK) samt tilknyttede systemer.
View more