Předmětem veřejné zakázky na služby je uzavření Smlouvy o poskytování služeb s dodavatelem (dále v textu též "Smlouva"), na jejímž základě budou po dobu její platnosti zadavatelem zadávány a administrátorem prováděny služby, spočívající v komplexním zajištění administrace zadávacích řízení podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, a to jak pro dodávky, služby, tak i stavební práce. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž poskytování odborné konzultační a poradenské služby související s přípravou zadávacího řízení. Administrace veřejných zakázek bude prováděna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") a v souladu s aktuální interní Směrnicí zadavatele o veřejných zakázkách, a dále s pokyny poskytovatele dotace u veřejných zakázek, u nichž bude zadavatel o dotaci žádat, přičemž v základních podrobnostech bude administrace veřejných zakázek zahrnovat zejména, nikoliv však výlučně, následující činnosti: • čin

Extended TitleAdministrace veřejných zakázek
Changes
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2023-07-17
New text:
2023-07-26
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2023-07-17
New text:
2023-07-26
Deadline Date2023-07-26
Publication Date2023-06-09
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationKrajská nemocnice T. Bati, a. s.
Attention OfBarbora Hefková
AddressHavlíčkovo nábřeží 600
TownZlín
Postal Code76001
Phone+420 577553241
Class Code75100000
Class DescriptionAdministration services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-05-31

Administration services

Předmětem veřejné zakázky na služby je uzavření Smlouvy o poskytování služeb s dodavatelem (dále v textu též "Smlouva"), na jejímž základě budou po dobu její platnosti zadavatelem zadávány a administrátorem prováděny služby, spočívající v komplexním zajištění administrace zadávacích řízení podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, a to jak pro dodávky, služby, tak i stavební práce. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž poskytování odborné konzultační a poradenské služby související s přípravou zadávacího řízení. Administrace veřejných zakázek bude prováděna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") a v souladu s aktuální interní Směrnicí zadavatele o veřejných zakázkách, a dále s pokyny poskytovatele dotace u veřejných zakázek, u nichž bude zadavatel o dotaci žádat, přičemž v základních podrobnostech bude administrace veřejných zakázek zahrnovat zejména, nikoliv však výlučně, následující činnosti: • čin

Extended TitleAdministrace veřejných zakázek
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2023-07-10
New text:
2023-07-17
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2023-07-10
New text:
2023-07-17
Deadline Date2023-07-17
Publication Date2023-05-31
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationKrajská nemocnice T. Bati, a. s.
Attention OfBarbora Hefková
AddressHavlíčkovo nábřeží 600
TownZlín
Postal Code76001
Phone+420 577553241
Class Code75100000
Class DescriptionAdministration services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-05-26

Administration services

Předmětem veřejné zakázky na služby je uzavření Smlouvy o poskytování služeb s dodavatelem (dále v textu též "Smlouva"), na jejímž základě budou po dobu její platnosti zadavatelem zadávány a administrátorem prováděny služby, spočívající v komplexním zajištění administrace zadávacích řízení podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, a to jak pro dodávky, služby, tak i stavební práce. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž poskytování odborné konzultační a poradenské služby související s přípravou zadávacího řízení. Administrace veřejných zakázek bude prováděna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") a v souladu s aktuální interní Směrnicí zadavatele o veřejných zakázkách, a dále s pokyny poskytovatele dotace u veřejných zakázek, u nichž bude zadavatel o dotaci žádat, přičemž v základních podrobnostech bude administrace veřejných zakázek zahrnovat zejména, nikoliv však výlučně, následující činnosti: • čin

Extended TitleAdministrace veřejných zakázek
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2023-06-05
New text:
2023-07-10
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2023-06-05
New text:
2023-07-10
Deadline Date2023-07-10
Publication Date2023-05-26
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationKrajská nemocnice T. Bati, a. s.
Attention OfBarbora Hefková
AddressHavlíčkovo nábřeží 600
TownZlín
Postal Code76001
Phone+420 577553241
Class Code75100000
Class DescriptionAdministration services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-04-28

Administration services

Předmětem veřejné zakázky na služby je uzavření Smlouvy o poskytování služeb s dodavatelem (dále v textu též "Smlouva"), na jejímž základě budou po dobu její platnosti zadavatelem zadávány a administrátorem prováděny služby, spočívající v komplexním zajištění administrace zadávacích řízení podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, a to jak pro dodávky, služby, tak i stavební práce. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž poskytování odborné konzultační a poradenské služby související s přípravou zadávacího řízení. Administrace veřejných zakázek bude prováděna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") a v souladu s aktuální interní Směrnicí zadavatele o veřejných zakázkách, a dále s pokyny poskytovatele dotace u veřejných zakázek, u nichž bude zadavatel o dotaci žádat, přičemž v základních podrobnostech bude administrace veřejných zakázek zahrnovat zejména, nikoliv však výlučně, následující činnosti: • čin

Extended TitleAdministrace veřejných zakázek
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky na služby je uzavření Smlouvy o poskytování služeb s dodavatelem (dále v textu též "Smlouva"), na jejímž základě budou po dobu její platnosti zadavatelem zadávány a administrátorem prováděny služby, spočívající v komplexním zajištění administrace zadávacích řízení podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, a to jak pro dodávky, služby, tak i stavební práce. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž poskytování odborné konzultační a poradenské služby související s přípravou zadávacího řízení. Administrace veřejných zakázek bude prováděna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") a v souladu s aktuální interní Směrnicí zadavatele o veřejných zakázkách, a dále s pokyny poskytovatele dotace u veřejných zakázek, u nichž bude zadavatel o dotaci žádat, přičemž v základních podrobnostech bude administrace veřejných zakázek zahrnovat zejména, nikoliv však výlučně, následující činnosti: • čin

Deadline Date2023-06-05
Publication Date2023-04-28
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value5600000
OrganisationKrajská nemocnice T. Bati, a. s.
Attention OfBarbora Hefková
AddressHavlíčkovo nábřeží 600
TownZlín
Postal Code76001
Phone+420 577553241
Class Code75100000
Class DescriptionAdministration services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 26, 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spinálního endoskopického systému pro centrální operační sály neurochirurgie Pardubické nemocnice. Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního materiálu na 50 výkonů.
View more
Předmětem plnění jsou především úpravy na objektech železničního spodku a svršku, nástupištích a sdělovacích zařízení. Úpravy řešení na 200 km/hod budou realizovány v rámci již probíhající stavby „Modernizace trati Sudoměřice...
View more
Deadline: Jul 10, 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy hmotnostní spektrometrie a kapalinové chromatografie s příslušenstvím pro Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
View more