Hankelepingu esemeks on Eesti Töötukassale Tableau tarkvara litsentside ostmine. Hankelepingu perioodiks on 12 kalendrikuud (01.10.2023 - 30.09.2024).

Extended TitleTableau tarkvara litsentside ostmine
Extended Description

Hankelepingu esemeks on Eesti Töötukassale Tableau tarkvara litsentside ostmine. Hankelepingu perioodiks on 12 kalendrikuud (01.10.2023 - 30.09.2024).

Publication Date2023-05-08
CountryEstonia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value120000.00
OrganisationEesti Töötukassa
Attention OfRENE PILLESSON
AddressLasnamäe tn 2
TownTallinn
Postal Code11412
Phone+372 55595929
Class Code48461000
Class DescriptionAnalytical or scientific software package
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Sõlmitava lepingu esemeks on Vedaja poolt Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi territooriumil asuval avalikul raudteeinfrastruktuuril rongidega avaliku reisijateveo teenuse osutamine liinil Tartu-Riia. Vedajal on avaliku teenindamise kohustus reisijateveol Eesti Vabariigi...
View more
Sõlmitava lepingu esemeks on Vedaja poolt Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi territooriumil asuval avalikul raudteeinfrastruktuuril rongidega avaliku reisijateveo teenuse osutamine liinil Tartu-Riia. Vedajal on avaliku teenindamise kohustus reisijateveol Eesti Vabariigi...
View more
Avaliku sõitjateveo teenuse osutamine trammi-, trolli- ja bussiliinidel Tallinna linnas perioodil 01.01.2025-31.12.2034. Lepingu hinnanguline liiniveo kogumaht on 415 miljonit liinikilomeetrit.
View more