Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Bydgoszczy Obwód w Bydgoszczy w sezonach zimowych 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.

Extended TitleZimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Bydgoszczy Obwód w Bydgoszczy w sezonach zimowych 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Bydgoszczy Obwód w Bydgoszczy w sezonach zimowych 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.

Publication Date2023-09-08
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value2694000.00
OrganisationSkarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy
Attention OfPaweł Wiśniewski
Addressul. Fordońska 6
TownBydgoszcz
Postal Code85-085
Class Code90620000
Class DescriptionSnow-clearing services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę zachodniej obwodnicy Zielonek – w podziale na następujące zadania:1. Zadanie nr 1 – odcinek od ul Pachońskiego (km...
View more
Deadline: Oct 11, 2023
1.1 Przedmiotem zamówienia jest:1.1.1 Przedmiotem zamówienia są doładowania platformy usług hostowanych Microsoft Azure wraz z usługą Wsparcia Technicznego Wykonawcy oraz Wsparcia Inżynierskiego Producenta przez okres 36 miesięcy, w ramach zamówienia podstawowego,1.1.2 oraz doładowania...
View more
Deadline: Oct 26, 2023
Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew.
View more