Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów diagnostycznych wraz z dzierżawą urządzeń medycznych.

Zamówienie obejmuje 2 części (zadania).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 2-3 do SWZ/ Formularze cenowo-techniczne dla odpowiednich części.

Extended TitleNZ.261.32.2023 Sukcesywne dostawy materiałów diagnostycznych wraz z dzierżawą urządzeń medycznych
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów umożliwiających wykonanie specjalistycznych badań immunochemicznych z zakresu wirusologii wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkość zostały opisane w SWZ i jej załącznikach

Publication Date2023-07-21
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value5612200.00
OrganisationSzpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Attention OfAnna Massier
AddressUL. ZYTY 26
TownZielona Góra
Postal Code65-046
Phone+48 683296200
Fax+48 683255808
Class Code33140000
Class DescriptionMedical consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę zachodniej obwodnicy Zielonek – w podziale na następujące zadania:1. Zadanie nr 1 – odcinek od ul Pachońskiego (km...
View more
Deadline: Oct 11, 2023
1.1 Przedmiotem zamówienia jest:1.1.1 Przedmiotem zamówienia są doładowania platformy usług hostowanych Microsoft Azure wraz z usługą Wsparcia Technicznego Wykonawcy oraz Wsparcia Inżynierskiego Producenta przez okres 36 miesięcy, w ramach zamówienia podstawowego,1.1.2 oraz doładowania...
View more
Deadline: Oct 26, 2023
Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew.
View more