Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy hmotnostní spektrometrie a kapalinové chromatografie s příslušenstvím pro Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Extended TitleUK 1. LF – Sestava hmotnostní spektrometrie a kapalinové chromatografie s příslušenstvím
Extended Description

Dodávka sestavy hmotnostní spektrometrie a kapalinové chromatografie s příslušenstvím pro Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Publication Date2023-08-14
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value32230000
OrganisationUniverzita Karlova, 1.lékařská fakulta
Attention OfIng. Jitka Jankolová
AddressKateřinská 1660/32
TownPrague
Postal Code12108
Phone+420 224964109
Class Code38433100
Class DescriptionMass spectrometer
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Výběrové řízení bylo otevřené. Předmětem veřejné zakázky bylo vytvoření a implementace nového aplikačního programového vybavení (dále jen „APV“) Informačního systému Rejstříku trestů (dále jen „ISRT“) a návrh a implementace ISRT...
View more
Deadline: Oct 24, 2023
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je provedení stavebních prací/zhotovení stavby „Stavba č. 43727 Přístavba MŠ Aloyse Klara“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace pro...
View more
Předmětem zakázky je projektová a inženýrská činnost a poskytnutí souvisejících služeb v souvislosti s modernizací Strahovského automobilového tunelu (SAT).
View more