Intenzifikácia jestvujúcich objektov úpravne vody Stakčín podľa realizačnej projektovej dokumentácie.

Extended TitleStakčín - Intenzifikácia úpravne vody
Changes
Section:
II.3)
Previous text:
2023-09-15
New text:
2024-02-01
Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-09-15
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Attention OfJUDr. Gabriela Heribanová
AddressKomenského
TownKošice
Postal Code04248
Phone+421 948490081
Class Code42122000
Class DescriptionPumps
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-08-07

Construction work

Intenzifikácia jestvujúcich objektov úpravne vody Stakčín podľa realizačnej projektovej dokumentácie.

Extended TitleStakčín - Intenzifikácia úpravne vody
Changes
Section:
II.3)
Previous text:
2023-08-15
New text:
2023-09-15
Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-08-07
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Attention OfJUDr. Gabriela Heribanová
AddressKomenského
TownKošice
Postal Code04248
Phone+421 948490081
Class Code42122000
Class DescriptionPumps
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-06-20

Construction work

Intenzifikácia jestvujúcich objektov úpravne vody Stakčín podľa realizačnej projektovej dokumentácie.

Extended TitleStakčín - Intenzifikácia úpravne vody
Extended Description

Predmetom zákazky budú stavebné práce súvisiace s intenzifikáciou úpravne vody Stakčín a kalových polí spočívajúce v inovácií, modernizácií stavebných objektov a strojno-technologických častí úpravne vody a kalových polí prislúchajúcich k úpravni vody.

Podrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-06-20
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Attention OfJUDr. Gabriela Heribanová
AddressKomenského 50
TownKošice
Postal Code04248
Phone+421 948490081
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Časť A Štúdia a návrh riešení investičného zámeru Rekonštrukcia Prístavby úradu vlády, tzv. nová budova (Pavilón Úradu vlády)Časť B Štúdia uskutočniteľnosti investičného zámeru rekonštrukcie účelového zariadenia Hotel Bôrik
View more
Oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácií k pripravovanému verejnému obstarávaniu pre predmet zákazky s názvom " Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody".Predmetom zákazky bude nájom tepelno - energetických zariadení v...
View more
Vykonávanie pravidelnej mestskej autobusovej a trolejovej dopravy vo verejnom záujme na autobusových a trolejbusových linkách v meste Žilina.
View more