Keretmegállapodás rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatok ellátására a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott érintett szervezetek számára.

Extended TitleRendezvényszervezési feladatok, keretmegállapodás
Extended Description

A keretmegállapodás különféle rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatok, valamint kiegészítő szolgáltatások ellátására irányul, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek és a konkrét feladat(ok)ra vonatkozó egyedi szerződés(ek)ben foglaltak szerint. Az elvégzendő tevékenységek köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a következő feladatok ellátására: eseti vagy rendszeres, előre meghatározott célból (így különösen társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális, sport) adott helyen és időben tartott esemény tervezése, előkészítése, koordinációja és megvalósítása során felmerülő feladat, így különösen: rendezvénykoncepció kialakítás, rendezvényhez kapcsolódó prezentáció (ideértve a sportprezentációt is), rendezvény koordináció, helyszínbiztosítás, őrzés, rendezvénytechnika (ideértve a hang-, világítás-, színpad-, video- és vizuáltechnikát, a televízió- és biztonságtechnikát is) és a hozzá kapcsolódó háttérszolgáltatás, rendezvénytechnikai eszközbiztosítás, berendezés, dekoráció, catering biztosítás, kiegészítő programelem és előadó biztosítás, szállásbiztosítás, rendezvényhez kapcsolódó szállítás és az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások összességére vagy ezek bármelyikére vagy ezek bármelyikének kombinációjára.

A kiegészítő szolgáltatások köre felöleli különösen, de nem kizárólagosan a 79951-79956, a 5511, 5512, 5520, 5521, 5524, 5527, 5532, 5533,5540, 5550 osztályok szerinti, a 92110-92140 osztályok szerinti (a 9211210000, 921122000 kivételével), a 92312100-92331210 osztályok szerinti (kivéve 92331100 és 92331200) és a 60100000, 64100000, 72413000, 79341100, 79341200, 79341400, 79342000, 79342100, 79342200, 79342310, 79342311, 79530000, 79540000,79552000, 79553000, 79713000 79961000, 79961100, 79961200, 79961350, 90910000, 92211000, 92221000 CPV kódok szerinti szolgáltatások körét is.

A keretmegállapodás időtartama alatt megvalósítandó rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatokra, valamint a kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozóan további információ még nem áll rendelkezésre, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől függ. Ennek megfelelően a konkrét feladatokra vonatkozó egyedi szerződések tartalma, értéke, üteme, valamint az egy időben teljesítendő egyedi szerződések nagyságrendje előzetesen nem meghatározható.

A szolgáltatásokat igénybe vevő szervezetek különösen a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, e szervezetek irányítása alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szervek vagy intézmények, állami tulajodú gazdasági társaságok, az e szervezetek által alapított vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok, azok a szervezetek, amelyek javára mindezen szervezetek eljárhatnak, valamint a rendezvényszervezéshez kapcsolódó, kiemelt kommunikációs feladatot megvalósító vagy a beszerzési rendszerhez vagy a beszerzéshez önként csatlakozó egyéb szervezetek lesznek.

A keretmegállapodás hatálya nem terjed ki a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény szerint a Kormány által alapított vagyonkezelő alapítványokra, a tulajdonukban álló gazdálkodó szervezetekre, gazdasági társaságokra, valamint a tulajdonukban álló, illetve fenntartói joggyakorlásuk alá tartozó intézményekre, kivéve, azokat, akik a beszerzési rendszerhez vagy a beszerzéshez való csatlakozást önként vállalják.

Publication Date2023-09-12
CountryHungary
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value1.00
OrganisationNemzeti Kommunikációs Hivatal
Attention OfZsabokorszky Ágnes
AddressGaribaldi Utca 2.
TownBudapest
Postal Code1054
Phone+36 304738371
Fax+36 17950833
Class Code79000000
Class DescriptionBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátása Orosháza város közigazgatási területén.A közszolgáltatási szerződés tervezett kezdő dátuma és időtartama: kezdés: 2025. április 1., időtartam hónapokban: 60 hónap, 2030. március 31-ig.
View more
Az illetékes hatóság neve és címe: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1.)A tervezett odaítélési mód: pályáztatás a 2012. évi XLI. törvény 23. § (2) bekezdése alapján,...
View more
Keretmegállapodás szervezetfejlesztési feladatok ellátására a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott érintett szervezetek számára.
View more