Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Extended TitleWykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 - Aneks nr 8
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury

w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”),

polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz

Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu

budowy bez sprzeciwu organu.

3. Zadanie 4 obejmuje przebudowę nabrzeży w Porcie Morskim w Trzebieży o łącznej długości ok. 185,5 m

(wraz z niezbędną infrastrukturą w południowej części Portu w Trzebieży), w tym w szczególności: rozbiórkę

5 / 6

istniejących oczepów żelbetowych wraz z urządzeniami cumowniczymi, wykonanie nowych nabrzeży oraz

wykonanie robót czerpalnych.

4. Nie dopuszcza się jednoczesnego wykonywania robót budowlanych na Nabrzeżu Postojowym Rybackim w

Basenie nr 1 i Nabrzeżu Postojowym Rybackim w Basenie nr 2. Przez cały okres realizacji Inwestycji konieczne

4 / 5

jest zapewnienie funkcjonowania co najmniej jednego z nich. Do Wykonawcy należy decyzja od którego z

Nabrzeży rozpocznie wykonywanie Robót.

5. Lokalizacja zadania 4: Trzebież, gmina Trzebież, powiat policki, województwo zachodniopomorskie.

6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie w sposób kompleksowy czynności przypisanych

Wykonawcy w SIWZ, w tym w szczególności w Kontrakcie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (w

tym w załącznikach do Kontraktu), dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz wydanych decyzjach administracyjnych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ, a także

3 / 5

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

7. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji planowane jest na 2 kwartał 2021 r.

8. Realizacja Inwestycji nastąpi w oparciu o wzór umowy wraz z załącznikami („Kontrakt”), stanowiący załącznik

nr 8 do SIWZ.

9. Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z następującymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC:

„Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno – Budowlanych projektowanych przez

Zamawiającego”, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils -

FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (dalej

zwanymi „Warunkami Kontraktowymi FIDIC”), zmienionymi treścią warunków szczególnych uzupełnionych o

wszelkie inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania zgodnie z przepisami polskiego

prawa.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-06
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Attention OfMonika Czajkowska
AddressPlac Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403423
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-12-06

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Extended TitleWykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 - Aneks nr 5
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury

w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”),

polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz

Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu

budowy bez sprzeciwu organu.

3. Zadanie 4 obejmuje przebudowę nabrzeży w Porcie Morskim w Trzebieży o łącznej długości ok. 185,5 m

(wraz z niezbędną infrastrukturą w południowej części Portu w Trzebieży), w tym w szczególności: rozbiórkę

5 / 6

istniejących oczepów żelbetowych wraz z urządzeniami cumowniczymi, wykonanie nowych nabrzeży oraz

wykonanie robót czerpalnych.

4. Nie dopuszcza się jednoczesnego wykonywania robót budowlanych na Nabrzeżu Postojowym Rybackim w

Basenie nr 1 i Nabrzeżu Postojowym Rybackim w Basenie nr 2. Przez cały okres realizacji Inwestycji konieczne

4 / 5

jest zapewnienie funkcjonowania co najmniej jednego z nich. Do Wykonawcy należy decyzja od którego z

Nabrzeży rozpocznie wykonywanie Robót.

5. Lokalizacja zadania 4: Trzebież, gmina Trzebież, powiat policki, województwo zachodniopomorskie.

6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie w sposób kompleksowy czynności przypisanych

Wykonawcy w SIWZ, w tym w szczególności w Kontrakcie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (w

tym w załącznikach do Kontraktu), dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz wydanych decyzjach administracyjnych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ, a także

3 / 5

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

7. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji planowane jest na 2 kwartał 2021 r.

8. Realizacja Inwestycji nastąpi w oparciu o wzór umowy wraz z załącznikami („Kontrakt”), stanowiący załącznik

nr 8 do SIWZ.

9. Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z następującymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC:

„Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno – Budowlanych projektowanych przez

Zamawiającego”, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils -

FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (dalej

zwanymi „Warunkami Kontraktowymi FIDIC”), zmienionymi treścią warunków szczególnych uzupełnionych o

wszelkie inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania zgodnie z przepisami polskiego

prawa.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-06
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Attention OfMonika Czajkowska
AddressPlac Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403423
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-12-06

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Extended TitleWykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 - Aneks nr 7
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury

w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”),

polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz

Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu

budowy bez sprzeciwu organu.

3. Zadanie 4 obejmuje przebudowę nabrzeży w Porcie Morskim w Trzebieży o łącznej długości ok. 185,5 m

(wraz z niezbędną infrastrukturą w południowej części Portu w Trzebieży), w tym w szczególności: rozbiórkę

5 / 6

istniejących oczepów żelbetowych wraz z urządzeniami cumowniczymi, wykonanie nowych nabrzeży oraz

wykonanie robót czerpalnych.

4. Nie dopuszcza się jednoczesnego wykonywania robót budowlanych na Nabrzeżu Postojowym Rybackim w

Basenie nr 1 i Nabrzeżu Postojowym Rybackim w Basenie nr 2. Przez cały okres realizacji Inwestycji konieczne

4 / 5

jest zapewnienie funkcjonowania co najmniej jednego z nich. Do Wykonawcy należy decyzja od którego z

Nabrzeży rozpocznie wykonywanie Robót.

5. Lokalizacja zadania 4: Trzebież, gmina Trzebież, powiat policki, województwo zachodniopomorskie.

6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie w sposób kompleksowy czynności przypisanych

Wykonawcy w SIWZ, w tym w szczególności w Kontrakcie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (w

tym w załącznikach do Kontraktu), dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz wydanych decyzjach administracyjnych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ, a także

3 / 5

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

7. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji planowane jest na 2 kwartał 2021 r.

8. Realizacja Inwestycji nastąpi w oparciu o wzór umowy wraz z załącznikami („Kontrakt”), stanowiący załącznik

nr 8 do SIWZ.

9. Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z następującymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC:

„Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno – Budowlanych projektowanych przez

Zamawiającego”, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils -

FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (dalej

zwanymi „Warunkami Kontraktowymi FIDIC”), zmienionymi treścią warunków szczególnych uzupełnionych o

wszelkie inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania zgodnie z przepisami polskiego

prawa.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-06
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Attention OfMonika Czajkowska
AddressPlac Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403423
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-12-06

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Extended TitleWykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 - Aneks nr 3
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury

w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”),

polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz

Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu

budowy bez sprzeciwu organu.

3. Zadanie 4 obejmuje przebudowę nabrzeży w Porcie Morskim w Trzebieży o łącznej długości ok. 185,5 m

(wraz z niezbędną infrastrukturą w południowej części Portu w Trzebieży), w tym w szczególności: rozbiórkę

5 / 6

istniejących oczepów żelbetowych wraz z urządzeniami cumowniczymi, wykonanie nowych nabrzeży oraz

wykonanie robót czerpalnych.

4. Nie dopuszcza się jednoczesnego wykonywania robót budowlanych na Nabrzeżu Postojowym Rybackim w

Basenie nr 1 i Nabrzeżu Postojowym Rybackim w Basenie nr 2. Przez cały okres realizacji Inwestycji konieczne

4 / 5

jest zapewnienie funkcjonowania co najmniej jednego z nich. Do Wykonawcy należy decyzja od którego z

Nabrzeży rozpocznie wykonywanie Robót.

5. Lokalizacja zadania 4: Trzebież, gmina Trzebież, powiat policki, województwo zachodniopomorskie.

6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie w sposób kompleksowy czynności przypisanych

Wykonawcy w SIWZ, w tym w szczególności w Kontrakcie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (w

tym w załącznikach do Kontraktu), dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz wydanych decyzjach administracyjnych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ, a także

3 / 5

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

7. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji planowane jest na 2 kwartał 2021 r.

8. Realizacja Inwestycji nastąpi w oparciu o wzór umowy wraz z załącznikami („Kontrakt”), stanowiący załącznik

nr 8 do SIWZ.

9. Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z następującymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC:

„Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno – Budowlanych projektowanych przez

Zamawiającego”, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils -

FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (dalej

zwanymi „Warunkami Kontraktowymi FIDIC”), zmienionymi treścią warunków szczególnych uzupełnionych o

wszelkie inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania zgodnie z przepisami polskiego

prawa.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-06
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Attention OfMonika Czajkowska
AddressPlac Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403423
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-12-06

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Extended TitleWykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 - Aneks nr 4
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury

w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”),

polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz

Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu

budowy bez sprzeciwu organu.

3. Zadanie 4 obejmuje przebudowę nabrzeży w Porcie Morskim w Trzebieży o łącznej długości ok. 185,5 m

(wraz z niezbędną infrastrukturą w południowej części Portu w Trzebieży), w tym w szczególności: rozbiórkę

5 / 6

istniejących oczepów żelbetowych wraz z urządzeniami cumowniczymi, wykonanie nowych nabrzeży oraz

wykonanie robót czerpalnych.

4. Nie dopuszcza się jednoczesnego wykonywania robót budowlanych na Nabrzeżu Postojowym Rybackim w

Basenie nr 1 i Nabrzeżu Postojowym Rybackim w Basenie nr 2. Przez cały okres realizacji Inwestycji konieczne

4 / 5

jest zapewnienie funkcjonowania co najmniej jednego z nich. Do Wykonawcy należy decyzja od którego z

Nabrzeży rozpocznie wykonywanie Robót.

5. Lokalizacja zadania 4: Trzebież, gmina Trzebież, powiat policki, województwo zachodniopomorskie.

6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie w sposób kompleksowy czynności przypisanych

Wykonawcy w SIWZ, w tym w szczególności w Kontrakcie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (w

tym w załącznikach do Kontraktu), dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz wydanych decyzjach administracyjnych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ, a także

3 / 5

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

7. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji planowane jest na 2 kwartał 2021 r.

8. Realizacja Inwestycji nastąpi w oparciu o wzór umowy wraz z załącznikami („Kontrakt”), stanowiący załącznik

nr 8 do SIWZ.

9. Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z następującymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC:

„Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno – Budowlanych projektowanych przez

Zamawiającego”, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils -

FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (dalej

zwanymi „Warunkami Kontraktowymi FIDIC”), zmienionymi treścią warunków szczególnych uzupełnionych o

wszelkie inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania zgodnie z przepisami polskiego

prawa.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-06
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Attention OfMonika Czajkowska
AddressPlac Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403423
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-12-06

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Extended TitleWykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 - Aneks nr 2
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury

w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”),

polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz

Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu

budowy bez sprzeciwu organu.

3. Zadanie 4 obejmuje przebudowę nabrzeży w Porcie Morskim w Trzebieży o łącznej długości ok. 185,5 m

(wraz z niezbędną infrastrukturą w południowej części Portu w Trzebieży), w tym w szczególności: rozbiórkę

5 / 6

istniejących oczepów żelbetowych wraz z urządzeniami cumowniczymi, wykonanie nowych nabrzeży oraz

wykonanie robót czerpalnych.

4. Nie dopuszcza się jednoczesnego wykonywania robót budowlanych na Nabrzeżu Postojowym Rybackim w

Basenie nr 1 i Nabrzeżu Postojowym Rybackim w Basenie nr 2. Przez cały okres realizacji Inwestycji konieczne

4 / 5

jest zapewnienie funkcjonowania co najmniej jednego z nich. Do Wykonawcy należy decyzja od którego z

Nabrzeży rozpocznie wykonywanie Robót.

5. Lokalizacja zadania 4: Trzebież, gmina Trzebież, powiat policki, województwo zachodniopomorskie.

6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie w sposób kompleksowy czynności przypisanych

Wykonawcy w SIWZ, w tym w szczególności w Kontrakcie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (w

tym w załącznikach do Kontraktu), dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz wydanych decyzjach administracyjnych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ, a także

3 / 5

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

7. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji planowane jest na 2 kwartał 2021 r.

8. Realizacja Inwestycji nastąpi w oparciu o wzór umowy wraz z załącznikami („Kontrakt”), stanowiący załącznik

nr 8 do SIWZ.

9. Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z następującymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC:

„Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno – Budowlanych projektowanych przez

Zamawiającego”, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils -

FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (dalej

zwanymi „Warunkami Kontraktowymi FIDIC”), zmienionymi treścią warunków szczególnych uzupełnionych o

wszelkie inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania zgodnie z przepisami polskiego

prawa.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-06
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
AddressPlac Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403424
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-12-06

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Extended TitleWykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 - Aneks nr 6
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury

w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”),

polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz

Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu

budowy bez sprzeciwu organu.

3. Zadanie 4 obejmuje przebudowę nabrzeży w Porcie Morskim w Trzebieży o łącznej długości ok. 185,5 m

(wraz z niezbędną infrastrukturą w południowej części Portu w Trzebieży), w tym w szczególności: rozbiórkę

5 / 6

istniejących oczepów żelbetowych wraz z urządzeniami cumowniczymi, wykonanie nowych nabrzeży oraz

wykonanie robót czerpalnych.

4. Nie dopuszcza się jednoczesnego wykonywania robót budowlanych na Nabrzeżu Postojowym Rybackim w

Basenie nr 1 i Nabrzeżu Postojowym Rybackim w Basenie nr 2. Przez cały okres realizacji Inwestycji konieczne

4 / 5

jest zapewnienie funkcjonowania co najmniej jednego z nich. Do Wykonawcy należy decyzja od którego z

Nabrzeży rozpocznie wykonywanie Robót.

5. Lokalizacja zadania 4: Trzebież, gmina Trzebież, powiat policki, województwo zachodniopomorskie.

6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie w sposób kompleksowy czynności przypisanych

Wykonawcy w SIWZ, w tym w szczególności w Kontrakcie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (w

tym w załącznikach do Kontraktu), dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz wydanych decyzjach administracyjnych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ, a także

3 / 5

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

7. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji planowane jest na 2 kwartał 2021 r.

8. Realizacja Inwestycji nastąpi w oparciu o wzór umowy wraz z załącznikami („Kontrakt”), stanowiący załącznik

nr 8 do SIWZ.

9. Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z następującymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC:

„Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno – Budowlanych projektowanych przez

Zamawiającego”, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils -

FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (dalej

zwanymi „Warunkami Kontraktowymi FIDIC”), zmienionymi treścią warunków szczególnych uzupełnionych o

wszelkie inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania zgodnie z przepisami polskiego

prawa.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-06
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Attention OfMonika Czajkowska
AddressPlac Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403423
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-12-06

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Extended TitleWykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 - Aneks nr 9
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury

w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”),

polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz

Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu

budowy bez sprzeciwu organu.

3. Zadanie 4 obejmuje przebudowę nabrzeży w Porcie Morskim w Trzebieży o łącznej długości ok. 185,5 m

(wraz z niezbędną infrastrukturą w południowej części Portu w Trzebieży), w tym w szczególności: rozbiórkę

5 / 6

istniejących oczepów żelbetowych wraz z urządzeniami cumowniczymi, wykonanie nowych nabrzeży oraz

wykonanie robót czerpalnych.

4. Nie dopuszcza się jednoczesnego wykonywania robót budowlanych na Nabrzeżu Postojowym Rybackim w

Basenie nr 1 i Nabrzeżu Postojowym Rybackim w Basenie nr 2. Przez cały okres realizacji Inwestycji konieczne

4 / 5

jest zapewnienie funkcjonowania co najmniej jednego z nich. Do Wykonawcy należy decyzja od którego z

Nabrzeży rozpocznie wykonywanie Robót.

5. Lokalizacja zadania 4: Trzebież, gmina Trzebież, powiat policki, województwo zachodniopomorskie.

6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie w sposób kompleksowy czynności przypisanych

Wykonawcy w SIWZ, w tym w szczególności w Kontrakcie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (w

tym w załącznikach do Kontraktu), dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz wydanych decyzjach administracyjnych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ, a także

3 / 5

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

7. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji planowane jest na 2 kwartał 2021 r.

8. Realizacja Inwestycji nastąpi w oparciu o wzór umowy wraz z załącznikami („Kontrakt”), stanowiący załącznik

nr 8 do SIWZ.

9. Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z następującymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC:

„Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno – Budowlanych projektowanych przez

Zamawiającego”, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils -

FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (dalej

zwanymi „Warunkami Kontraktowymi FIDIC”), zmienionymi treścią warunków szczególnych uzupełnionych o

wszelkie inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania zgodnie z przepisami polskiego

prawa.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-06
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Attention OfMonika Czajkowska
AddressPlac Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403423
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-11-29

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Extended TitleWykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury

w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”),

polegających na przebudowie Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 wraz ze slipem oraz

Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 wraz z Nabrzeżem Zamykającym w Trzebieży oraz

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu

budowy bez sprzeciwu organu.

3. Zadanie 4 obejmuje przebudowę nabrzeży w Porcie Morskim w Trzebieży o łącznej długości ok. 185,5 m

(wraz z niezbędną infrastrukturą w południowej części Portu w Trzebieży), w tym w szczególności: rozbiórkę

5 / 6

istniejących oczepów żelbetowych wraz z urządzeniami cumowniczymi, wykonanie nowych nabrzeży oraz

wykonanie robót czerpalnych.

4. Nie dopuszcza się jednoczesnego wykonywania robót budowlanych na Nabrzeżu Postojowym Rybackim w

Basenie nr 1 i Nabrzeżu Postojowym Rybackim w Basenie nr 2. Przez cały okres realizacji Inwestycji konieczne

4 / 5

jest zapewnienie funkcjonowania co najmniej jednego z nich. Do Wykonawcy należy decyzja od którego z

Nabrzeży rozpocznie wykonywanie Robót.

5. Lokalizacja zadania 4: Trzebież, gmina Trzebież, powiat policki, województwo zachodniopomorskie.

6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie w sposób kompleksowy czynności przypisanych

Wykonawcy w SIWZ, w tym w szczególności w Kontrakcie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (w

tym w załącznikach do Kontraktu), dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz wydanych decyzjach administracyjnych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ, a także

3 / 5

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

7. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji planowane jest na 2 kwartał 2021 r.

8. Realizacja Inwestycji nastąpi w oparciu o wzór umowy wraz z załącznikami („Kontrakt”), stanowiący załącznik

nr 8 do SIWZ.

9. Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z następującymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC:

„Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno – Budowlanych projektowanych przez

Zamawiającego”, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils -

FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (dalej

zwanymi „Warunkami Kontraktowymi FIDIC”), zmienionymi treścią warunków szczególnych uzupełnionych o

wszelkie inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania zgodnie z przepisami polskiego

prawa.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-11-29
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Attention OfMonika Czajkowska
AddressPlac Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403423
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V (na zasadach określonych w SWZ)
View more
Przedmiotem zamówienia jest rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1 z podziałem na zadania: Zadanie 1 - zagospodarowanie...
View more
Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V (na zasadach określonych w SIWZ)
View more