Důvodem předběžné tržní konzultace (PTK) je získat informace potřebné pro optimální nastavení zadávacích podmínek připravované veřejné zakázky, zejména ověření vhodnosti vymezení požadavků na předmět veřejné zakázky, konkrétně náhradní díly pro pohyblivé schody.

Účelem připravovaného zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku náhradních dílů pro pohyblivé schody výrobců KONE, OTIS, Thyssen, Schindler a ET.

Bližší informace jsou obsaženy ve ve výzvě k účasti v PTK a její příloze, které zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele.

Extended TitlePTK - Dodávky náhradních dílů pro pohyblivé schody KONE,OTIS, Thyssen, Schindler a ET
Extended Description

Důvodem předběžné tržní konzultace (PTK) je získat informace potřebné pro optimální nastavení zadávacích podmínek připravované veřejné zakázky, zejména ověření vhodnosti vymezení požadavků na předmět veřejné zakázky, konkrétně náhradní díly pro pohyblivé schody.

Účelem připravovaného zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku náhradních dílů pro pohyblivé schody výrobců KONE, OTIS, Thyssen, Schindler a ET.

Bližší informace jsou obsaženy ve ve výzvě k účasti v PTK a její příloze, které zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele.

Publication Date2023-11-28
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationDopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Attention OfBRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
AddressSokolovská 42/217
TownPrague
Postal Code19000
Phone+420 224247215
Class Code34900000
Class DescriptionMiscellaneous transport equipment and spare parts
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 1, 2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a poskytovatelem, který bude vyvážet, zneškodňovat a separovat odpad dle podmínek smlouvy po dobu 4 let ve městě Klobouky u Brna.Předmětem veřejné...
View more
Deadline: Mar 1, 2024
Předmětem plnění je výstavba cyklostezek v bezprostřední blízkosti místních komunikací i komunikací I. třídy v celkové délce 12,6 km. Součástí stavby bude dále přeložka vodovodu a přeložky vedení nízkého napětí....
View more
Předmětem bude zajištění dodávek modulárních, plynem SF6 izolovaných, modulů rozvodny 110 kV Větřní.
View more