Udbud af rammeaftale om indsamling, transport og håndtering af affald. Aftalen dækker universitetets tre drifts- og serviceområder, som er Frederiksberg +, Nørre og Søndre City

Extended TitleRammeaftale om indsamling, transport og håndtering af affald
Extended Description

Udbuddet omfatter indsamling, transport og håndtering af affald til genanvendelse, nyttiggørelse og bortskaffelse. Rammeaftalen dækker over universitetets tre drifts- og serviceområder, som er Frederiksberg +, Nørre og Søndre City

Publication Date2024-01-24
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value26000000.00
OrganisationKøbenhavns Universitet
Attention OfErna Jakobsen
AddressNørregade 10
TownCopenhagen
Postal Code1165
Class Code90512000
Class DescriptionRefuse transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Mariagerfjord Kommune anmoder markedet om informationer, omkring mulige systemer til Mobile Device Management.
View more
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter og gennemfører løbende en række udbud af lægemidler med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler.
View more
Aalborg Kommune, Senior og Omsorg, udbyder opgaven for levering af mad i kommunen til hjemmeboende ældre, kommunens plejehjem samt til en række botilbud på det sociale område. I den forbindelse...
View more