As a key platform for the enhancement of intelligence, surveillance and reconnaissance capabilities, UAV systems have great potential to meet requirements as an affordable and effective tool for the Armed Forces in Central and Eastern Europe. With a strong regional interest in growing this capability, common security concerns and a need for enhanced situational awareness, UAV Technology Central and Eastern Europe will aim to proactively discuss the strategies and technologies that will maximise UAV’s effectiveness during training and missions

Key Focuses:

• Global Overview of UAV Capabilities
• Eastern European updates on UAV Capabilities
• The Use of UAV for Reconnaissance and Surveillance
• UAV Technology

Benefits of Attending:

• The only conference focused on the procurement and development of UAV capability in Central and Eastern Europe
• Explore the current needs and challenges facing the region and gain an understanding of UAV’s role in optimising command and control
• Meet senior representatives from leading CEE nations that are actively acquiring and upgrading their UAV capability
• Hear the very latest technological developments from research and industry

Register by:

• 31st May to save £300
• 30th June to save £200
Register online at http://www.uav-technology.org/epicos 


For more information, contact Theresa Chung at: tchung@smi-online.co.uk

Opening Date:27/09/2017
Closing Date:28/09/2017
Country:Czechia
Location:Prague
Add to favorites

Related Procurements

Deadline: Oct 22, 2020
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na VD Morávka, převedení extrémních povodní, stavba č. 4074 v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby, která tvoří přílohu č. 2 zadávací...
View more
Deadline: Oct 27, 2020
Realizace stavby „Městská nemocnice Ostrava – Modernizace pavilonu E2“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o realizaci těchto objektů: SO 01 – Stavební úpravy pavilonu E2 (stavební...
View more
Deadline: Oct 2, 2020
Předmětem veřejné zakázky je výstavba administrativně-výrobního centra sloužícího k vývoji, výzkumu a zkoušení inovativních technologií, a to včetně dopravní a technické infrastruktury a konečných terénních a sadových úprav.Členění stavby na...
View more