SMi is delighted to announce the return of Helicopter Technology Central and Eastern Europe conference, taking place in Prague, Czech Republic on 23rd and 24th May, 2018.

With the event being the only dedicated military helicopter conference in the region, it will provide attendees with a unique opportunity to explore new technologies and programmes from industry personnel and exhibitors.

Event Highlights
1. Keynote briefing from Major General Jaromir Sebesta, Air Force Commander of the Czech Air Force
2. Hear from representatives from the V4 nations: Czech Republic, Poland, Hungary, and Slovakia
3. Listen to detailed updates on helicopter programmes and procurement goals the US Marine Corps, French Air Force, Joint Helicopter Command, and Commando Helicopter Force
4. A unique opportunity to explore new technologies and programmes from industry and exhibitors
5. The only regionally dedicated military helicopter conference in 2018

And more!

Register by:
January 31st and save £400
February 28th and save £200
March 29th and save £100

Register online at http://www.futurehelicopter.co.uk/epicos

Opening Date:23/05/2018
Closing Date:24/05/2018
Country:Czechia
Location:Prague
Organizer:SMi
Add to favorites

Related Procurements

Deadline: Feb 19, 2021
Záměrem investora je realizovat stavební práce spočívající ve vybudování inženýrských sítí a komunikací, vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, sedimentační nádrže dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, vodovodních přípojek, splaškových kanalizačních přípojek, dešťových...
View more
Deadline: Feb 17, 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, na jejichž základě bude zřízena redukční stanice páry pro myčky.
View more
Deadline: Feb 19, 2021
Předmětem zakázky je stavební úprava silnice III/05726 v délce 2 770 m. Rekonstruovaný úsek silnice se nachází částečně v extravilánu mezi vodní nádrží Bystřička a obcí Velká Lhota, částečně v...
View more