Α high-profile international defence exhibition where International companies will present land, naval, aerospace, national and cyber security defence systems. DEFEA will take place 13th to 15th of July 2021 and is under the auspices of the Ministry of Defence - General Directorate for Defence Investments and Armaments (GDDIA) with the support of Hellenic Manufacturers Association of Defence Material and is organised by ROTA Exhibitions Greece.

 

Opening Date:13/07/2021
Closing Date:15/07/2021
Country:Greece
Location:Athens
Organizer:ROTA S.A.
Add to favorites

Related Procurements

Η παρούσα τεχνική μελέτη με τίτλο «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου Πάτρας — Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και διαδρομή 3 (δίκτυο ποδηλατοδρόμων)» αφορά στην ανάπλαση - ανάπτυξη της περιγραφόμενης περιοχής...
View more
Deadline: Apr 5, 2021
Διακήρυξη υπ’ αριθ. 33/21.Ηλεκτρονικός, ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, για την προμήθεια πρόσθετων ανατομικών πάτων αρβυλών τύπου Ι για την κάλυψη αναγκών του 700 ΣΕ, για την υλοποίηση προγράμματος παραγωγής έτους 2021.
View more
Deadline: Apr 9, 2021
Διακήρυξη 11/2021, για την αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού των χειρουργείων του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».
View more