With support from the Polish Armed Forces, the 13th annual Mobile Deployable Communications conference returns to Warsaw in January 2020. Featuring exclusive briefings from key regional partners and their international allies, the conference explores battlefield communications systems in the Central and Eastern European operational environment and their role in maximising operational effectiveness.

Effective communication on the battlefield is becoming increasingly vital as militaries seek to gain, maintain and exploit the information advantage in a rapidly changing battlespace. To prepare for future engagements, militaries must especially focus on the resilience and protection of communications in degraded environments as near-peer adversaries are utilising ever more complex electronic warfare technologies.

This annual conference will bring together 100+ international delegates, including leading program managers, strategic decision-makers, industry experts and thought leaders from CEE and further afield, to explore the latest developments in communications technology and the challenges for both solution providers and end users.

Key Focuses Include:

  • Central and Eastern European (CEE) operational environment
  • Interoperability of communications equipment between allied militaries
  • Procurement, research and development of the latest communications technology
  • Resilience and security of tactical communications systems, such as anti-jamming technology

Early Bird Discounts!

Register by 30th September to save £400

Register by 31st October to save £200

Register by 29th November to save £100

Learn more at: http://www.mobiledeployable.com/epicos

Opening Date:30/01/2020
Closing Date:31/01/2020
Country:Poland
Location:Warsaw
Organizer:SMi
Add to favorites

Related Procurements

Deadline: Dec 11, 2019
I. Cd. z sekcji II.1.1."na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” Etap I i Etap II oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego...
View more
Deadline: Jan 3, 2020
1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na...
View more
Deadline: Jan 23, 2020
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą...
View more