TAKING FIRE POWER FORWARD ON NATO’S EASTERN FLANK 

 

The Russian invasion of Ukraine has heightened the security of the countries on NATO’s eastern flank. The modernisation of the armed forces in this region, including the development of artillery, air defence and military infrastructure continues to be a top priority, as part of the modernisation process. The intensity of artillery usage in Ukraine has demonstrated the critical role of the multinational artillery and fires community.

Future Indirect Fires Eastern Europe will look at ways to strengthen NATO’s collective defence readiness and allied presence on the eastern flank and brings together the artillery community, from military capability developers and operational users to industry experts drawn from across the artillery ecosystem to address the challenges in the region, whilst examining the key themes:

  • The future of indirect fires
  • Improving precision
  • Developments in munition supply chains
  • The role of indirect fires in the composition of forces
  • The use of UAVs on the battlefield
  • Enhancing survivability and CCD
  • Loitering munitions

 

Future Indirect Fires Eastern Europe
29-30 Nov 2023
Hotel Elizabeth, Trenčín, Slovakia

Opening Date:29/11/2023
Closing Date:30/11/2023
Country:Slovak Republic
Location:Hotel Elizabeth, Trenčín, Slovakia
Organizer:IDGA - Defence iQ
Add to favorites

Related Procurements

Predmetom zákazky je nákup platformového softvéru, resp. softvérových licencií, služieb podpory, a súvisiacich služieb (napr. cloudových služieb). DNS je určené pre licencie a služby poskytované spoločnosťou IBM alebo ekvivalentné, ako...
View more
Deadline: Oct 27, 2023
Predmetom zákazky je zabezpečovanie služieb podpory, prevádzky, údržby a rozvoja Integrovaného systému úradovverejného zdravotníctvaBližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
View more
Deadline: Oct 16, 2023
Predmetom zákazky je dodanie maximálne 80 ks automobilov hasičskej záchrannej služby kategórie 1B spolu sopčným dodaním max. 16 ks voliteľného príslušenstva - rezacieho zariadenia. Podrobná špecifikácia predmetuzákazky je uvedená v...
View more