Изпълнение на стр.-монтаж. раб. за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезащитна инсталация на покриви на подстанции, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на регион София.

Extended TitleИзпълнение на стр.-монтаж. раб. за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезащитна инсталация на покриви на подстанции, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на регион София
Extended Description

Изпълнение на стр.-монтаж. раб. за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезащитна инсталация на покриви на подстанции, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на регион София.

Modifications

Изпълнение на стр.-монтаж. раб. за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезащитна инсталация на покриви на подстанции, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на регион София

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-10-28
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Organisation„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Attention OfСтефан Иванов
Addressбул. „Цариградско шосе“ № 159
TownSofia
Postal Code1784
Phone+359 28958853
Fax+359 28272171
Class Code45260000
Class DescriptionRoof works and other special trade construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 29, 2020
Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: възлагане на дейности по извършване на СМР за проект „Изпълнение на мерки по енергийната ефективност в периферните райони —...
View more
Deadline: Dec 29, 2020
Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възлагане на дейности по извършване на СМР за проект „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОУ...
View more
Deadline: Dec 29, 2020
Следва да се извърши комплекс от планирани и икономически ефективни дейности, включващи проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект „Инженеринг — проектиране,...
View more