Welkom op het DAS voor het voorzien in diverse trainings- en opleidingsdiensten en coaching-, leer- en ontwikkeltrajecten voor diverse onderwijsinstellingen. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse trainingen en opleidingsdiensten in de breedste zin van het woord uitgevraagd. Hiermee beoogt de aanbestedende dienst een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Tweemaal per jaar wordt dit DAS gerectificeerd om nieuwe onderwijsorganisaties toe te laten als opdrachtgevers.

Op dit moment zijn de volgende onderwijsorganisaties opdrachtgevers binnen dit DAS: ROC West-Brabant.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Extended TitleDAS Trainings- en opleidingsdiensten
Extended Description

Diverse trainings- en opleidingstrajecten voor diverse onderwijsorganisaties.

Deadline Date2099-12-31
Publication Date2018-04-06
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value1.00
OrganisationInkoopMeesters namens ROC West-Brabant
Attention OfMarloes Verhoeven
AddressFrisselsteinstraat 5
TownVeghel
Postal Code5461 AD
Phone+31 413745084
Class Code80500000
Class DescriptionTraining services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 27, 2019
Het project omvat de uitvoering van drie deelopdrachten van RAW Raamovereenkomst HN-212 ‘omvormen twee rotondes Provincialeweg en herinrichting Berkhouterweg’.Het gaat hierbij om werkzaamheden aan verhardingen (elementenverhardingen, betonverhardingen en asfaltverhardingen), grondwerk,...
View more
Deadline: Mar 27, 2019
De Connectie is voornemens een Raamovereenkomst voor de huur van de printers en MFP’s te sluiten met één opdrachtnemer met een looptijd van vijf (5) jaar met een optie tot...
View more
Deadline: May 1, 2019
Gemeente Dronten is voornemens om één aanbieder te contracteren, die binnen de raamovereenkomst in staat is om gemeente Dronten merkonafhankelijk te voorzien van leveringen uit een ruim assortiment van zogenoemde...
View more