Welkom op de DAS voor de inhuur van directeuren, management en managementondersteuning op het gebied van Onderwijs voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse personen in diverse functies op het gebied van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Extended TitleDAS Directeuren, management en management ondersteuning Onderwijs
Changes
Section:
I.1
Previous text:

InkoopMeesters namens ROC West-Brabant

New text:

DASmakkelijk namens ROC West-Brabant

Section:
I.1
Previous text:

+31 413745084

New text:

+31 413726006

Section:
I.1
Previous text:

das@inkoopmeesters.nl

New text:

info@das-makkelijk.nl

Section:
I.1
Previous text:

http://www.rocwb.nl

New text:

www.das-makkelijk.nl

Section:
II.1.4
Previous text:

Welkom op de DAS voor de inhuur van directeuren, management en managementondersteuning op het gebied van Onderwijs voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse personen in diverse functies op het gebied van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

New text:

Welkom op de DAS voor de inhuur van directeuren, management en managementondersteuning op het gebied van Onderwijs voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse personen in diverse functies op het gebied van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Section:
II.2.4
Previous text:

Welkom op de DAS voor de inhuur van directeuren, management en managementondersteuning op het gebied van Onderwijs voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse personen in diverse functies op het gebied van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur op het gebied van directeuren, management en managementondersteuning op het gebied van Onderwijs voor ROC West-Brabant. Het is niet mogelijk hier een financiële waarde aan te hangen.

New text:

Welkom op de DAS voor de inhuur van directeuren, management en managementondersteuning op het gebied van Onderwijs voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse personen in diverse functies op het gebied van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur op het gebied van directeuren, management en managementondersteuning op het gebied van Onderwijs voor Stichting ROC West-Brabant (Curio).

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle externe inhuur die nodig is voor een organisatie als Stichting ROC West-Brabant (Curio) met 22 407 leerlingen en 2 402 medewerkers (2018).

Section:
II.2.5
Previous text:
New text:

Criteria: Kwaliteit

Weging: 60

Section:
II.2.5
Previous text:
New text:

Weging: 40

Section:
II.2.5
Previous text:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

New text:
Section:
II.2.7
Previous text:
2018-12-21
New text:
2018-12-25
Section:
II.2.7
Previous text:
2099-12-31
New text:
2029-08-01
Section:
III.1.2
Previous text:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

Bewijsstuk:

Een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat Inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

New text:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag.

Bewijsstuk:

Een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat Inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het DAS genoemde bedrag.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2099-12-13
New text:
2029-07-15
Section:
IV.2.3
Previous text:
2099-12-14
New text:
2029-08-01
Deadline Date2029-07-15
Publication Date2019-08-06
CountryNetherlands
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDASmakkelijk namens ROC West — Brabant
Attention OfMarloes Verhoeven
AddressTrivium 74
TownEtten-Leur
Postal Code4873 LP
Phone+31 413726006
Class Code79620000
Class DescriptionSupply services of personnel including temporary staff
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-12-26

Supply services of personnel including temporary staff

Welkom op de DAS voor de inhuur van directeuren, management en managementondersteuning op het gebied van Onderwijs voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse personen in diverse functies op het gebied van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Extended TitleDAS Directeuren, management en management ondersteuning Onderwijs
Extended Description

Welkom op de DAS voor de inhuur van directeuren, management en managementondersteuning op het gebied van Onderwijs voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse personen in diverse functies op het gebied van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur op het gebied van directeuren, management en managementondersteuning op het gebied van Onderwijs voor ROC West-Brabant. Het is niet mogelijk hier een financiële waarde aan te hangen.

Deadline Date2099-12-13
Publication Date2018-12-26
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInkoopMeesters namens ROC West-Brabant
Attention OfMarloes Verhoeven
AddressTrivium 74
TownEtten-Leur
Postal Code4873 LP
Phone+31 413745084
Class Code79620000
Class DescriptionSupply services of personnel including temporary staff
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 11, 2019
The scope of this contract is the provision of vehicles through operational and/or financial leasing, including the provision of services as mentioned in the technical specifications.
View more
Erasmus MC wil door middel van deze marktconsultatie de beoogde wijze van contracteren van adviseurs, ontwerpende en uitvoerende partijen voor 'Programma Sophia' voorleggen aan de marktpartijen. Zowel adviseurs, ontwerpende als...
View more
Deadline: Nov 8, 2019
Uitvoeren van de planuitwerkingsfase en realisatiefase van het project HWBP Dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst.
View more