Wijziging lopende overeenkomst "Buitenring Parkstad Limburg", referentienr: CAS201000008499. Overeenkomst is in 2011 Europees aanbesteed. De opdracht is destijds gegund aan: Boskalis Nederland B.V., Postbus 22194, 6360 AD, Rotterdam. De wijziging van de overeenkomst betreft de navolgende werkzaamheden: het vervangen van het viaduct Daelderweg, gelegen boven de A76, in plaats van handhaven. In de huidige overeenkomst zijn enkel wegtechnische aanpassingen aan het dek op het kunstwerk voorzien. Middels deze wijziging wordt de constructie van het viaduct vervangen.

Extended TitleAankondiging van een wijziging Buitenring Parkstad Limburg
Extended Description

Let op! Aan de orde is een wijziging van de lopende overeenkomst "Buitenring Parkstad Limburg", referentienr: CAS201000008499. Deze overeenkomst is in 2011 Europees aanbesteed. De opdracht is destijds gegund aan: Boskalis Nederland B.V., Postbus 22194, 6360 AD, Rotterdam. De betreffende tender is niet meer beschikbaar op TenderNed. Systeemtechnisch is het derhalve niet mogelijk om het formulier 'Aankondiging wijziging van een opdracht opdracht' te hanteren. Om toch aan het bepaalde in art. 2.163d, lid 5, Aw 2012 te voldoen, publiceert de Provincie Limburg de wijziging van de overeenkomst via het formulier 'Vooraankondiging van een opdracht'. In deze aankondiging zijn alle inlichtingen opgenomen die op grond van Deel G van Bijlage V van Richtlijn 2014/24/EU moeten worden opgenomen in mededelingen inzake wijziging van een opdracht.

Wijziging lopende overeenkomst

De wijziging van de overeenkomst betreft de navolgende werkzaamheden: het vervangen van het viaduct Daelderweg, gelegen boven de A76, in plaats van handhaven. In de huidige overeenkomst zijn enkel wegtechnische aanpassingen aan het dek op het kunstwerk voorzien. Middels deze wijziging wordt de constructie van het viaduct vervangen.

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde voor de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat): 5 000 000,-- euro ex. BTW

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijziging(en) 139 800 000,-- euro ex.BTW

Motivering

Het oostelijke viaduct Daelderweg (kunstwerk de Dael), gelegen over de A76 bij de aansluiting Nuth, is richting einde levensduur. Bij de aanbesteding in 2011 is door de wegbeheerder een afweging gemaakt over het moment van vervangen van het kunstwerk. Destijds is gekozen om het viaduct Daelderweg pas ná de realisatie van de Buitenring Parkstad Limburg en de aansluiting Nuth (verder BPL) in 2018 te vervangen. Vanwege de hoge verkeersintensiteiten op het viaduct en de beperkte fysieke ruimte werd bij een vervanging vóór de geplande realisatie van de BPL in 2013 te veel verkeershinder verwacht. Verwachting was dat uitvoering ná realisatie van de BPL tot veel minder verkeershinder zou leiden. Inmiddels is het moment van einde levensduur van het kunstwerk nabij en is de BPL, behoudens de aansluiting Nuth, gereed en opengesteld. In het kader van het project BPL worden nog twee nieuwe de rotondes direct naast het viaduct gerealiseerd. Deze rotondes zijn gepland begin 2020, na ingebruikname van de nieuwe aansluiting Nuth). Na realisatie van de rotondes gaat het viaduct onderdeel uitmaken van de verlegde N298 die aangesloten wordt op de A76 en de Buitenring. Vanwege de aanzienlijke vertraging van de realisatie van de BPL (van geplande oplevering juni 2014 naar oplevering 2020) is verder uitstel van het vervangen van het kunstwerk niet meer mogelijk en is uitvoering mede vanwege de huidige feitelijke situatie nu noodzakelijk.

Gezien de staat van het kunstwerk en vanwege de inmiddels gerealiseerde feitelijke situatie, is het noodzakelijk geworden dat de werkzaamheden aan de N298 (Daelderweg) in het kader van de BPL en het vervangen van het viaduct gelijktijdig plaats vinden. Vanwege de beperkte fysieke ruimte is het voor een derde partij onmogelijk om de vervanging uit te voeren zonder dat de werkzaamheden fysiek en planningtechnisch in elkaar gaan grijpen. Veiligheidsredenen leiden voor partijen tot onaanvaardbare risico's voor partijen. Derhalve is de beoogde wijziging opgenomen. Hetgeen leidt tot een substantiële beperking in tijd en hinder voor de omgeving voor in ieder geval een jaar alsmede een aanzienlijke beperking van maatschappelijke kosten.

Vanwege de onvoorziene vertraging is het beoogde uitstelscenario voor de vervanging van het viaduct niet meer mogelijk. Hierdoor is het noodzakelijk geworden om de wijziging in de lopende overeenkomst op te nemen.

Publication Date2019-08-16
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value139800000.00
OrganisationProvincie Limburg
Attention OfYves Schonmacker
AddressLimburglaan 10
TownMaastricht
Postal Code6229 GA
Phone+31 621596288
Class Code45233000
Class DescriptionConstruction, foundation and surface works for highways, roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegen/wegenprojecten-in-brabant/n395-hilvarenbeek-oirschotDe scope omvat op hoofdlijnen:— duidelijke scheiding langzaam en snel verkeer en uniforme indeling Bibeko – Bubeko,— inrichting van de weg volgens de principes van Duurzaam Veilig,— vergroening N395 in...
View more
Deadline: Apr 8, 2020
Deze aanbesteding betreft een Europese niet-openbare procedure voor de opdracht "Uitvoering Westelijke Langstraat".Het waterschap Brabantse Delta maakt gebruik van het aanbestedingsplatform Negometrix voor het doorlopen van een aanbesteding. Voor een...
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Bouwteampartner voor de renovatie en uitbreiding van het Keizer Karel College.
View more