FUS-kommunernes hjælpemiddeldepoter indkøber genbrugshjælpemidler til visiterede borgere, og APV-hjælpemidler til lettelse af de udførende medarbejderes arbejdsfunktioner.

Genudbuddet gennemføres samlet for 5 delaftaler med hver én eller flere hjælpemidler. Der indgås selvstændige rammeaftaler for hver enkel delaftale, med én leverandør pr. delaftale/rammeaftale.

Extended TitleGenudbud af genbrugshjælpemidler
Extended Description

Delaftalen omfatter levering af rollatorer.

Deadline Date2019-10-22
Publication Date2019-09-20
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value6099200.00
OrganisationNæstved Kommune
Attention OfAnja Nagel
AddressTeatergade 8
TownNæstved
Postal Code4700
Phone+45 55885492
Class Code33196000
Class DescriptionMedical aids
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 14, 2019
Nærværende udbud vedrører rammeaftale vedrørende levering af diabeteshjælpemidler til Ærø Kommune, Ældre- og sundhedsforvaltningen.
View more
Deadline: Oct 31, 2019
Aarhus University puts out to tender the purchase of a Digital Image Correlation 3D system.
View more
Deadline: Dec 19, 2019
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af Proceduresæt til Region Nordjylland. Udbuddet er opdelt i 24 delkontrakter og svarer til 24 sterile proceduresæt.
View more