Κύριο αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αποτελεί η προμήθεια με μακροχρόνια μίσθωση (operational leasing) 23 επιβατικών καινούργιων οχημάτων, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, χωρίς εξαγορά, για χρονική διάρκεια 60 μηνών· βενζινοκίνητων, ελαφρού τύπου, με κίνηση στους δύο τροχούς (4Χ2).

Extended TitleΠρομήθεια με μακροχρόνια μίσθωση (operational leasing) 23 επιβατικών οχημάτων, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, χρονικής διάρκειας 60 μηνών.
Extended Description

Η μακροχρόνια μίσθωση των δεκατεσσάρων (14) του άρθρου 1, από τα 23 μικρομεσαίας κατηγορίας καινούργιων επιβατικών οχημάτων, κρίνεται αναγκαία, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της επέκτασης - συμπλήρωσης τού στόλου οχημάτων του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες μεταφοράς προσωπικού, για δράσεις και ανάγκες γενικότερα του Δήμου (όπως μεταφορές, εκδηλώσεις, υποστήριξη Διευθύνσεων κ.λπ.).

Publication Date2020-04-10
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΔήμος Αθηναίων
Attention OfΕλένη Νόνα
AddressΛιοσίων 22
TownAthens
Postal Code104 38
Phone+30 2132082910
Class Code34110000
Class DescriptionPassenger cars
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 17, 2020
Το αντικείμενο του παρόντος υποέργου περιλαμβάνει:— τα τμήματα των δικτύων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων, τα οποία δεν κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο της πρώτης εργολαβίας, όπως αυτά τροποποιήθηκαν στο πλαίσιο επικαιροποίησης τής...
View more
Deadline: Aug 31, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια ενός (1) απεικονιστικού συστήματος, δύο (2) φασματοφωτομέτρων υπεριώδους-ορατού (UV-visible) μικρών όγκων και κυψελίδας, ενός (1) επωαστικού θαλάμου για βακτηριακές καλλιέργειες –με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και δυνατότητα...
View more
Deadline: Aug 21, 2020
Προμήθεια λιπαντικών και αναλώσιμων υγρών, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
View more