Η σύμβαση έχει αντικείμενο την ανάθεση των απαιτούμενων μελετών:

α) για την τροποποίηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τού κτιρίου του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Συγγρού 31, λόγω τοποθέτησης εσωτερικής θερμομόνωσης·

β) για την επίλυση τού θέματος της αρμονικής ενσωμάτωσης των επεμβάσεων στα φέροντα δομικά στοιχεία, που προβλέπει η στατική μελέτη ενίσχυσης, και της θερμομόνωσης με τρόπο άρτιο και καλαίσθητο, δεδομένου ότι πρόκειται για διατηρητέο κτίριο, και

γ) για τη διαμόρφωση τού αύλειου χώρου, λόγω της ριζικής εκ βάθρων ανακαίνισης των κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος, προκειμένου να αναβαθμιστεί λειτουργικά και βιοκλιματικά, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ενός σύγχρονου διδακτηρίου.

Extended TitleΗλεκτρομηχανολογική μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη περιβάλλοντος χώρου, του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Συγγρού 31.
Extended Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση:

α) της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, για την τροποποίηση της διαρρύθμισης όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις θέρμανσης κ.λπ.), λόγω τοποθέτησης εσωτερικής θερμόνωσης·

β) της αρχιτεκτονικής μελέτης, για την αρμονική ενσωμάτωση των επεμβάσεων στα φέροντα δομικά στοιχεία, που προβλέπει η στατική μελέτη ενίσχυσης, και της εσωτερικής θερμομόνωσης, με τρόπο άρτιο και καλαίσθητο, δεδομένου ότι το εν λόγω σχολικό συγκρότημα έχει χαρακτηρισθεί ως μνημείο, και για τη διαμόρφωση της αυλής, ώστε να αναβαθμιστεί λειτουργικά και βιοκλιματικά, με στόχο να καλύπτει τις ανάγκες ενός σύγχρονου διδακτηρίου, και

γ) της υδραυλικής μελέτης, για την επίλυση τού προβλήματος τής αποχέτευσης των ομβρίων της αυλής, το οποίο σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων καθίσταται οξύτατο και προκαλεί πλημμυρικά φαινόμενα σε αίθουσες των κτιρίων.

Η σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 236 843,13 EUR, χωρίς Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

1) 104 497,89 EUR, για μελέτη κατηγορίας 9 «Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες»·

2) 98 279,55 EUR, για μελέτη κατηγορίας 7 «Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες»·

3) 3 173,11 EUR, για μελέτη κατηγορίας 13 «Μελέτες υδραυλικών έργων».

Και 30 892,58 EUR, για απρόβλεπτες δαπάνες.

Deadline Date2019-12-06
Publication Date2019-10-22
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value236843.13
OrganisationΔήμος Θεσσαλονίκης
Attention OfΟικονομική Επιτροπή Δήμου Θεσσαλονίκης
AddressΒασιλέως Γεωργίου Α' 1
TownThessaloniki
Postal Code546 36
Phone+30 2313317788
Fax+30 2313317801
Class Code71320000
Class DescriptionEngineering design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 19, 2019
Φασματόμετρο ανάλυσης μέσω χρόνου πτήσης ελαστικά ανακρουόμενων πυρήνων (TOF-ERDA).Ο θάλαμος του φασματομέτρου θα πρέπει να έχει συστήματα σύνδεσης κενού του προτύπου DN 100 CF και να μπορεί να επιτευχθεί κενό...
View more
Deadline: Dec 13, 2019
Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Τυρνάβου και των νομικών προσώπων του, για το έτος 2020.
View more
Deadline: Dec 17, 2019
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η επέκταση αδειών χρήσης λογισμικού Veritas Netbackup, η προμήθεια ανανέωσης αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft, καθώς και η προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού, τα οποία είναι απαραίτητα, για τις...
View more