Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów zadania:

1. budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem;

2. wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Etap 1: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,

— przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej,

— budowę miejsc postojowych,

— przebudowę placów manewrowo-postojowych,

— budowę placów do zawracania w celach ppoż.,

— budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej,

— rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej,

— wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne,

— przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg,

— przebudowę kanalizacji deszczowej

— usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

Zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul. Oświęcimska), oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach. W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem.

Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1 x 2, dwukierunkowe.

Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach, oraz placami do zawracania spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych, oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo-powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2 x 2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m, oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Extended TitlePrzebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów zadania:

1. budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem;

2. wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Etap 1: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,

— przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej,

— budowę miejsc postojowych,

— przebudowę placów manewrowo-postojowych,

— budowę placów do zawracania w celach ppoż.,

— budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej,

— rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej,

— wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne,

— przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg,

— przebudowę kanalizacji deszczowej

— usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

Zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul. Oświęcimska), oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach. W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem.

Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1 x 2, dwukierunkowe.

Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach, oraz placami do zawracania spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych, oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo-powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2 x 2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m, oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą .: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów zadania:

1. budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem;

2. wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Etap 1: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,

— przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej,

— budowę miejsc postojowych,

— przebudowę placów manewrowo-postojowych,

— budowę placów do zawracania w celach ppoż.,

— budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej,

— rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej,

— wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne,

— przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg,

— przebudowę kanalizacji deszczowej

— usunięcie kolizji sieciowych

Rozwiązania projektowe obejmują:

Zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul. Oświęcimska), oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem.

Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1 x 2, dwukierunkowe.

Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach, oraz placami do zawracania spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych, oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo-powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2 x 2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane

Prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m, oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W umowie nr MZD.022.276.Tl.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26 marca 2020 r., nr 2 z dnia 5 czerwca 2020 r., aneksem nr 3 z dnia 13 lipca 2020 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 14 października 2020 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” w zakresie: „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem” zwanej dalej w treści aneksu „umową” zgodnie z zapisami postanowień § 19 ust. 2 pkt 1 lit. c, pkt 6 i 8 w związku z § 10 ust. 1, 2, 4, 6 i 8 umowy wprowadza się następujące zmiany w związku z wystąpieniem robót zamiennych oraz robót dodatkowych nie objętych przedmiotem zamówienia, a niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-04-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMiejski Zarząd Dróg w Opolu
Addressul. Firmowa 1
TownOpole
Postal Code45-594
Phone+48 774697400
Fax+48 774697402
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-13

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg do terenów

inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów zadania:

1. Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

2. Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Etap 1) Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— Przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423.

— Przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi. rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej.

— Budowę miejsc postojowych.

— Przebudowę placów manewrowo-postojowych.

— Budowę placów do zawracania w celach ppoż.

— Budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej.

— Rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej.

— Wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne.

— Przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg.

— Przebudowę kanalizacji deszczowej.

— Usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

Zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul.

Oświęcimska) oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach. W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem.

Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1x2, dwukierunkowe.

Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach oraz placami do zawracania

spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych, oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo-powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2x2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m, oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Extended TitlePrzebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg do terenów

inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów zadania:

1. Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

2. Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Etap 1) Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— Przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423.

— Przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi. rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej.

— Budowę miejsc postojowych.

— Przebudowę placów manewrowo-postojowych.

— Budowę placów do zawracania w celach ppoż.

— Budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej.

— Rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej.

— Wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne.

— Przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg.

— Przebudowę kanalizacji deszczowej.

— Usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

Zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul.

Oświęcimska) oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach. W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem.

Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1x2, dwukierunkowe.

Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach oraz placami do zawracania

spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych, oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo-powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2x2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m, oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg do terenów

inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów zadania:

1. Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

2. Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Etap 1) Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— Przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423.

— Przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi. rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej.

— Budowę miejsc postojowych.

— Przebudowę placów manewrowo-postojowych.

— Budowę placów do zawracania w celach ppoż.

— Budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej.

— Rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej.

— Wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne.

— Przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg.

— Przebudowę kanalizacji deszczowej.

— Usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

Zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul.

Oświęcimska), oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem.

Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga

zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1x2, dwukierunkowe.

Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach, oraz placami do zawracania

Spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego

przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych, oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo-powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2x2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W umowie nr MZD.022.276.TI.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26 marca 2020 r., nr 2 z dnia 5 czerwca 2020 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 13 lipca 2020 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” w zakresie: „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem” zwanej dalej w treści aneksu „umową” zgodnie z zapisami postanowień §19 ust. 2 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. f oraz pkt 6 i 8 w związku z § 10 ust. 1, 2, 4, 6 i 8 umowy wprowadza się następujące zmiany w związku z wystąpieniem robót zamiennych, zaniechanych oraz robót dodatkowych nie objętych przedmiotem zamówienia, a niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-04-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMiejski Zarząd Dróg w Opolu
Addressul. Firmowa 1
TownOpole
Postal Code45-594
Phone+48 774697400
Fax+48 774697402
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-13

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów zadania:

1. budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem;

2. wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Etap 1: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,

— przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej,

— budowę miejsc postojowych,

— przebudowę placów manewrowo-postojowych,

— budowę placów do zawracania w celach ppoż.,

— budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej,

— rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej,

— wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne,

— przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg,

— przebudowę kanalizacji deszczowej,

— usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

Zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul. Oświęcimska), oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach. W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem.

Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1 x 2, dwukierunkowe.

Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach, oraz placami do zawracania spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych, oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo-powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2 x 2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m, oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Extended TitlePrzebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów zadania:

1. budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem;

2. wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Etap 1: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,

— przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej,

— budowę miejsc postojowych,

— przebudowę placów manewrowo-postojowych,

— budowę placów do zawracania w celach ppoż.,

— budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej,

— rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej,

— wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne,

— przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg,

— przebudowę kanalizacji deszczowej,

— usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

Zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul. Oświęcimska), oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach. W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem.

Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1 x 2, dwukierunkowe.

Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach, oraz placami do zawracania spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych, oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo-powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2 x 2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m, oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów zadania:

1. budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem;

2. wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Etap 1: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,

— przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszorowerowymi, rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej,

— budowę miejsc postojowych,

— przebudowę placów manewrowo-postojowych,

— budowę placów do zawracania w celach ppoż.,

— budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej,

— rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej,

— wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne,

— przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg,

— przebudowę kanalizacji deszczowej

— usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

Zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul. Oświęcimska), oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem.

Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1 x 2, dwukierunkowe.

Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach, oraz placami do zawracania spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych, oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo-powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2 x 2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m, oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W umowie nr MZD.022.276.TI.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26 marca 2020 r. oraz nr 2 z dnia 5 czerwca 2020 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” w zakresie: „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem”, zwanej dalej w treści aneksu „umową”, zgodnie z zapisami postanowień § 19 ust. 2 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. f oraz pkt 6 i 8 w związku z § 10 ust. 1, 2, 4, 6 i 8 umowy wprowadza się następujące zmiany w związku z wystąpieniem robót zamiennych, zaniechanych oraz robót dodatkowych nie objętych przedmiotem zamówienia, a niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-04-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMiejski Zarząd Dróg w Opolu
Addressul. Firmowa 1
TownOpole
Postal Code45-594
Phone+48 774697400
Fax+48 774697402
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-13

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących etapów zadania:

1. budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem;

2. wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Etap 1) Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,

— przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej,

— budowę miejsc postojowych,

— przebudowę placów manewrowo-postojowych,

— budowę placów do zawracania w celach ppoż.,

— budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej,

— rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej,

— wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne,

— przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg,

— przebudowę kanalizacji deszczowej,

— usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul. Oświęcimska), oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach. W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem.

Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1x2, dwukierunkowe.

Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach oraz placami do zawracania spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo-powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2x2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Extended TitlePrzebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących etapów zadania:

1. budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem;

2. wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Etap 1) Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,

— przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej,

— budowę miejsc postojowych,

— przebudowę placów manewrowo-postojowych,

— budowę placów do zawracania w celach ppoż.,

— budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej,

— rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej,

— wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne,

— przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg,

— przebudowę kanalizacji deszczowej,

— usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul. Oświęcimska), oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach. W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem.

Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1x2, dwukierunkowe.

Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach oraz placami do zawracania spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo-powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2x2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów zadania:

1. budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem;

2. wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Etap 1) Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,

— przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej,

— budowę miejsc postojowych,

— przebudowę placów manewrowo-postojowych,

— budowę placów do zawracania w celach ppoż.,

— budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej,

— rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej,

— wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne,

— przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg,

— przebudowę kanalizacji deszczowej,

— usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul. Oświęcimska) oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem.

Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1x2, dwukierunkowe.

Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach oraz placami do zawracania spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo-powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2x2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m, oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W umowie nr MZD.022.276.Tl.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26 marca 2020 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” w zakresie: „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem”, zwanej dalej w treści aneksu „umową”, zgodnie z zapisami postanowień § 19 ust. 2 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. f oraz pkt 6 i 8 w związku z § 10 ust. 1, 2, 3, 4, 6 i 8 umowy wprowadza się następujące zmiany w związku z wystąpieniem robót zamiennych, zaniechanych oraz robót dodatkowych nie objętych przedmiotem zamówienia, a niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-04-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMiejski Zarząd Dróg w Opolu
Addressul. Firmowa 1
TownOpole
Postal Code45-594
Phone+48 774697400
Fax+48 774697402
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-13

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów zadania:

1. budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem;

2. wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Etap 1: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,

— przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszorowerowymi, rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej,

— budowę miejsc postojowych,

— przebudowę placów manewrowo-postojowych,

— budowę placów do zawracania w celach p-poż.,

— budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej,

— rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej,

— wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne,

— przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg,

— przebudowę kanalizacji deszczowej

— usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

Zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul. Oświęcimska), oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach. W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem.

Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1x2, dwukierunkowe.

Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach, oraz placami do zawracania spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych, oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo- powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2 x 2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m, oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Extended TitlePrzebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów zadania:

1. budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem;

2. wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Etap 1: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,

— przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszorowerowymi, rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej,

— budowę miejsc postojowych,

— przebudowę placów manewrowo-postojowych,

— budowę placów do zawracania w celach p-poż.,

— budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej,

— rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej,

— wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne,

— przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg,

— przebudowę kanalizacji deszczowej

— usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

Zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul. Oświęcimska), oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach. W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem.

Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1x2, dwukierunkowe.

Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach, oraz placami do zawracania spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych, oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo- powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2 x 2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m, oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów zadania:

1. budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem;

2. wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Etap 1: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,

— przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej,

— budowę miejsc postojowych,

— przebudowę placów manewrowo-postojowych,

— budowę placów do zawracania w celach ppoż.,

— budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej,

— rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej,

— wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne,

— przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg,

— przebudowę kanalizacji deszczowej

— usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

Zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul. Oświęcimska), oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem.

Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1 x 2, dwukierunkowe.

Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach, oraz placami do zawracania spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych, oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo- powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2x2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych

Przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m, oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W umowie nr MZD.022.276.TI.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” w zakresie: „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem”, zwanej dalej w treści aneksu „umową”, zgodnie z zapisami postanowień § 19 ust. 2 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. f oraz pkt 6, 7 i 8 w związku z § 10 ust. 1, 2, 3, 4, 6 i 8 umowy wprowadza się następujące zmiany w związku z wystąpieniem robót zaniechanych, zamiennych oraz robót dodatkowych nie objętych przedmiotem zamówienia, a niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-04-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMiejski Zarząd Dróg w Opolu
Addressul. Firmowa 1
TownOpole
Postal Code45-594
Phone+48 774697400
Fax+48 774697402
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 7, 2021
Zabezpieczenie przeciwerozyjne dróg leśnych Nadleśnictwa Brzesko, Leśnictwo Żegocina, Kamionna i Melsztyn.
View more
Deadline: May 14, 2021
Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu: „Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim”.
View more
Deadline: May 12, 2021
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn na pętlach tramwajowych we Wrocławiu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz...
View more